Înfiinţat în anul universitar 2012-2013, în urma deciziei Senatului din 21.09.2012, conform Cartei Universităţii, a Legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134, art. 328 – 334, 361 alin (6), şi a O.M. 5745 /13.09.2012 și reorganizat în urma deciziei Senatului din 25.09.2015, este parte componentă a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Director DPPD: prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel 0745367773, dppd@arteiasi.ro

Responsabil CEP : prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca

Contact: Iasi, str. Costache Negruzzi nr. 7-9, et. I, sala nr. 25, tel. 0232 276462, dppd.departament@gmail.com

Legislație

Documente

Regulament de funcţionare a Centrului de Educaţie Permanentă – afisat 12.2023
Regulament de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă – afisat 01.2024