Misiunea facultății este de a oferi programe de studiu bazate pe cercetarea interdisciplinară și care permit atingerea competențelor profesionale în domeniul creației teatrale absolvenților săi.

Programare ore de consultanță pentru ADMITERE – Luna Mai 2024


Dacă consideri Facultatea de Teatru locul potrivit, următorul pas este înscrierea la unul din programele de studii oferite.

• Artele spectacolului (Actorie | Păpuși – Marionete | Regie | Coregrafie)
• Teatrologie – Management cultural

Studiile sunt finalizate prin examen de licență, care conferă dreptul legal de profesie ca actor, regizor profesionist, coregraf, ca specialist teatrolog în instituții de spectacole, ca profesor de teatru în învățământul preuniversitar.

Programare ore de consultanță pentru admitere – Mai 2023

Artele spectacolului – Actorie

Programul de studii: Actorie are cursuri de zi cu durată de 4 ani, 240 de credite, este o direcție de studiu care funcționează la lași din 1836; din 1990, activitatea este reorganizată. Tinerii sunt pregătiți pentru a se forma ca actori interpreți în trupe de teatru dramatic, în studiourile cinematografice și de televiziune, prezentatori și realizatori de emisiuni radio — TV. Gândită în vederea formării unui actor profesionist si de performanță, planul de învățământ al programului de studii Actorie acoperă atât latura culturală pe care se sprijină structura unui adevărat om de scenă, cât si pe cea practică, specifică profesiei, urmărind pe parcursul celor trei ani de studiu acest dublu obiectiv. Aici e începutul unui lung, dar fabulos drum. Căci toate calitățile individuale, precum sensibilitatea, dicțiunea clară, disponibilitatea pentru empatie, imaginatia și fantezia, ținuta prezentabilă, ușurința comunicării sunt stimulate și educate îndelung.

Studiile se pot aprofunda în cliclul de Masterat, unde se face trecerea și spre zona cercetării, o investitie de lungă durată și care deschide noi variante inserării pe piața muncii.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), conform COR, este Actor – 265501.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie

Proba 1) -probă practică (Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire sau basm şi a unui monolog din repertoriul candidatului). Proba 2) –probă orală (Interviu pe teme de cultură teatrală, păreri personale asupra fenomenului teatral contemporan)

Etapa a II-a

Proba 1) -probă practică (Testarea calităților ritmice şi muzicale). Proba 2) -probă practică: (Prezentarea unei povestiri, a unor versuri (altele decât cele din etapa I), a unui monolog /dialog la alegerea candidatului şi a comisiei. Exerciții de improvizație cu un obiect pe teme date de comisie)

Artele spectacolului – Actorie / Păpuși-Marionete

În școala de teatru, artistul păpușar se formează, mai întâi de toate, ca un actor performant pentru că specializarea Actorie/Păpuși-Marionete îi oferă o dublă orientare, atât pe direcția artei actorului, cât si pe cea a artei mânuirii păpușii și marionetei. Prin particularitățile meseriei spre care se îndreaptă, actorul păpușar poate deveni el însuși creator și realizator de spectacol sau one-man-show-uri, fiind el însuși manager și impresar. Paleta cursurilor opționale îi ajută să adauge printre competențele sale altele noi în pantomimă, euritmie, biomecanică sau în studiul unui instrument muzical. Opțiunea pentru o carieră, în domeniul artei teatrului de animație, poate oferi unor absolvenți de liceu certitudinea alegerii unei profesii interesante, atractive, deschisă unei mari cerințe de piață.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii ARTELE SPECTACOLULUI (PĂPUȘI – MARIONETE), conform COR, este Actor mânuitor de păpuși – 265502

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie

Proba 1) -probă practică (Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire sau, basm şi a unui monolog din repertoriul candidatului). Proba 2) –probă orală (Interviu pe teme de cultură teatrală, păreri personale asupra fenomenului teatral contemporan)

Etapa a II-a

Proba 1) -probă practică (Testarea calităților ritmice şi muzicale) Proba 2) -probă practică: (Prezentarea unei povestiri, a unor versuri (altele decât cele din etapa I), a unui monolog /dialog la alegerea candidatului şi a comisiei. Exerciții de improvizație cu un obiect pe teme date de comisie)

Artele spectacolului – Regie

Programul de studii conține cursuri cu frecvență și o durată de 4 ani, 240 de credite, a fost înființat în învățământul universitar ieșean în anul 2008, ca o completare firească a evantaiului de arte ale spectacolului din cadrul Facultății de Teatru a Universitătii Naționale de Arte „George Enescu”. Obiectivul general al direcției de studiu Regie vizează formarea de specialiști în domeniul regiei spectacolului de teatru. Obiectivele specifice sunt axate pe stimularea imaginației, puterii de muncă, inovației eficiente pentru sine și pentru actul teatral, curajului abordării ineditului și adevărului scenic și pe formarea tinerilor ca profesioniști și cercetători, în vederea accederii la studiile masterale și doctorale. Munca practică de cercetare aplicată stimulează descoperirea și modelarea personalității artistice, a unei viziuni proprii despre arta spectacolului.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii REGIE, conform COR, sunt Regizor artistic – 265410; Regizor scenă – 265439; Sufleur teatru -265416

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie – Proba 1) -probă practică (Testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; Recitarea unei poezii la alegerea candidatului); Proba 2) Test de aptitudini şi de cunoştinţe de cultură teatrală; Analiza unui fragment din textele dramatice ale repertoriului de concurs și transpunerea lui în imagini posibile scenice.

Etapa a II-a -probă practică – Transpunerea scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs (la alegerea comisiei) respectând o serie de condiții.

Artele spectacolului – Coregrafie

Studentii pot fi balerini angajati în teatrele de operă, operetă, muzicale, de balet, în companiile de balet din România, care doresc să se pregătească în vederea unei cariere în domeniul creației, sau profesori care predau specialități complementare dansului clasic în învățământul gimnazial vocațional de stat sau particular (cu o largă răspândire în toată țara).

Dintre cele trei direcții majore ale învățământului vocațional — interpretare, creație, pedagogie – prezentul program vizează în etapa de licență prioritar creația coregrafică — fără să se limiteze însă la aceasta — , urmând ca, la instituirea studiilor de masterat, accentul să cadă pe pedagogia de specialitate în învățământul liceal și superior.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii COREGRAFIE, conform COR, sunt Coregraf – 265302; Maestru dans – 265306; Maestru studii de balet – 265303.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie; Proba 1) -probă practică – interpretarea unui momentcoregrafic din repertoriul personal, într-un stil coregrafic la alegerea candidatului. Proba 2) – colocviu pe marginea unei secvențe coregrafice din repertoriul de examen la alegerea comisiei, urmărindu-se modalitatea de susținere a unui discurs; discuție despre motivațiile psiho-sociale ale candidatului privind orientarea sa profesională.

Etapa a II-a Proba 1) – alcătuirea unui scurt scenariu coregrafic, pornind de la 5 cuvinte indicate de comisie, desemnând obiecte, fiinţe, stări sufleteşti. Proba 2) improvizaţie coregrafică pe un suport muzical ales de comisie (5-10 min.).

Teatrologie – Management cultural

Programul de studii universitare de licență Management cultural se adresează tinerilor absolvenți de liceu, dar și persoanelor implicate în diverse sfere de activitate ale domeniului cultural, absolvențior ce au deja o diplomă universitară și sunt interesați de reconversia lor profesională. Specializarea Teatrologie — Management cultural oferă un câmp vast de opțiuni celor care aleg să urmeze această cale. La finalul primilor trei ani, absolventii vor avea cunostințe în domeniul managementului unei instituții de cultură/ trupe de teatru si al proiectelor culturale, proiectării și organizării de evenimente artistice, comunicare și relații cu publicul, publicitate, new-media, dar și domeniul abordării teoretice a artei spectacolului (Teatrologia). Pe de o parte, tinerii specialisti teatrologi pot deveni buni manageri si animatori de evenimente culturale, secretari literari sau referenți, consultanți artistici, iar, pe de altă parte, își pot face o carieră în cercetarea specifică artelor spectacolului. Aprofundarea cunoștințelor achiziționate în primul ciclu de învățământ universitar se poate face în celalalte două etape, în cadrul studiilor universitare de masterat si doctorat.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii MANAGEMENT CULTURAL, conform COR, sunt Producător delegat pentru teatru – 265437 și Producător delegat evenimente de marketing – 265424.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie – probă orală, 15 minute/candidat: Interviu pe teme de cultură teatrală, opinii personale asupra fenomenului teatral.

ETAPA a II-a – Media de la bacalaureat (100%).

Metodologie admitere studii licență 2024 [pdf]

Facebook https://www.facebook.com/facultateadeteatru.uage.iasi

Pentru detalii vă invităm să consultați Metodologie admitere studii licență 2024 [pdf]

Formular de înscriere – 2023 [PDF]

Fisa de repertoriu – 2023 [PDF]

Taxa de înscriere, 100 RON, se atașează dosarului de înscriere. Candidații care optează pentru mai multe specializări în cadrul Facultății de Teatru, achită taxa de înscriere la concursul de admitere o singură dată; aceasta nu se returnează în cazul în care candidatul se retrage din concurs.

În ziua de înscriere la admitere, candidatii trebuie să prezinte dosarul complet, cu toate actele enumerate și descrise în Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii de Licență.

Datele pentru achitarea taxei

TREZORERIA IAȘI

BENEFICIAR – Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași

Cont IBAN – RO44TREZ40620F330500XXXX

Cod fiscal – 4540925

Explicații – Taxă înscriere admitere licenta

Taxele de finalizare studii, de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul universitar in curs, se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultatii pe scurt, (FICSMT, FT, FAVD) si nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FICSMT, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

  • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
  • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Candidatii vor include în dosar dovada plății, indiferent de modalitatea de achitare a taxei.

Facultatea de Teatru

Str. Costache Negruzzi 7-9, 700126, Iaşi
Tel: 0232 212 548, Fax: 0232 216 637

Andreea Nechita – Secretar facultate
E-mail: secretariat.teatru@unage.ro