Găsește aici toate informațiile necesare pentru admiterea la studii pentru ciclul de master, în două sesiuni.

Programe studii licenta si master FICSMT

Programele de Masterat sunt structurate în continuitate şi deplină concordanţă cu programele de studii de Licenţă, astfel încât să asigure aprofundarea şi perfecţionarea profesională, precum şi desăvârşirea tinerilor masteranzi în domeniile propuse, deschizându-le drumul spre studiile doctorale. În cadrul acestui program s-a urmărit împletirea judicioasă a componentei de strictă specialitate – prin disciplinele de aprofundare, cu disciplinele de sinteză și opţionale – elementele de practică muzicală fiind întrepătrunse cu elemente de cercetare ştiinţifică și didactică.

Studiile de Masterat oferă următoarele competenţe profesionale: solişti instrumentişti sau solişti vocali, artişti instrumentişti sau vocali în formaţii camerale sau orchestrale, pianişti acompaniatori, profesori de instrument sau de canto.

Prezentare video

PROBELE DE CONCURS PENTRU FIECARE SPECIALIZARE

Interpretare muzicală

 • Program de recital

Proba practică va cuprinde un program care să nu depăşească 40 de minute, dintr-o cât mai largă arie stilistică. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la latitudinea candidatului.

Culturi Muzicale Academice și Tradiționale

 •  Analiză istorico-stilistică, probă scrisă cu durata de 3 ore.

Conținutul probei:

 • Sonata clasică
 • Variaţiunea strictă-ornamentală
 • Miniatura romantică instrumentală
 • Rondo-ul – gen şi formă
 • Liedul clasic şi romantic
 • Genuri muzicale psaltice: troparul, axionul, heruvicul

Muzicologie – Compoziție – Dirijat

 •  Analiză istorico-stilistică, probă scrisă cu durata de 3 ore.

Conținutul probei:

 • Suita instrumentală preclasică
 • Fuga
 • Sonata clasică
 • Concertul instrumental
 • Genul şi forma variaţională în Clasicism şi Romantism
 • Stiluri de jazz: Blues, Ragtime, Swing

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere

Concursul se desfăşoară în două sesiuni:
 
Sesiunea I: 
– înscrierea se face în perioada 11, 12 iulie 2024, la secretariatul facultăţii, str. Costache Negruzzi (fostă Horia), nr. 7-9, tel. 0232/212.548,
– susţinerea probelor va avea loc în ziua de 15, 16 iulie 2024.
 
Sesiunea a II-a : 
– înscrierea se face în perioada 9, 10 septembrie 2024 (orele 10:00-12:00),

– susţinerea probelor va avea loc în zilele de 12, 13 septembrie 2024.

 

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere 

Contracte de studii:

Master, buget
Master, taxa
Act aditional DPPD

Metodologia de Admitere la Masterat conține toate detaliile necesare pentru înscriere și conținutul probelor.

Explicații – Taxă înscriere admitere master

Formulare tip pentru conținutul din dosarul de înscriere ce pot fi descărcate de pe site-ul universității:

Fișă de înscriere – admitere
Fișă de repertoriu (doar pentru candidații de la Interpretare muzicală Instrumente/Canto)

Pentru candidații din categoria Românii de pretutindeni (fără Republica Moldova) trebuie completate și formularele următoare:

Anexa 2 – Cerere de înscriere cu fotografia personală lipită pe cerere
Anexa 3 – Declarație privind apartenența la identitatea culturală română conținând toate semnăturile și ștampilele cerute

Pentru candidații din categoria Românii de pretutindeni din Republica Moldova trebuie de completat:

Anexa 2 – Cerere de înscriere cu fotografia personală lipită pe cerere (2 pagini)

Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar.

Valorile taxelor la U.N.A.G.E. 2022-2023

Toți candidații declarați ADMIȘI vor plăti o taxă de înmatriculare de 150 de lei cu actul de dovadă al achitării adus obligatoriu la secretariat.

Vor completa Contractul de studiu conform locului pe care a fost admis (buget sau cu taxă) cât și Anexa la contract pentru DPPD (în 2 exemplare).

Toate acestea se fac până la data de 30 iulie, orele 15,00 cu depunere la Secretariatul facultății.

Taxele de finalizare studii, de admitere și înmatriculare se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultatii pe scurt, (FICSMT, FT, FAVD) si nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FICSMT, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

 • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
 • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Candidatii vor include în dosar dovada plății, indiferent de modalitatea de achitare a taxei.

Facultatea de Interpretare, Compozitie și Studii Muzicale Teoretice

Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
Tel: 0232 212 548, Fax:0232 216 637

Cristina Daniela Bucur

E-mail:  muzica.ficsmt@unage.ro