Conform hotărârii Consiliului Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, concursul de admitere la studiile de licență se organizează în două sesiuni și se va susține fizic, în condițiile prevăzute de Metodologia de concurs.

Catalog Intrari Sesiunea a doua:

Listă pianiști acompaniatori propuși pentru admiterea la licență

Structura actuală a facultății reunește ramurile istorice ale dezvoltării muzicii, latura artistică – interpretativă și creatoare – cu zona teoretică, muzicologică, într-un format contemporan.

Misiunea facultății, însumând activități de educație, creație artistică și cercetare științifică, se concretizează cu prioritate în formarea viitorilor artiști instrumentiști, cântăreți, dirijori, compozitori, muzicologi sau bizantinologi, critici muzicali, manageri și impresari.

Se acordă o deosebită atenție organizării practicii artistice a studenților, atât în cadrul stagiunii universității, cât și în colaborare cu importante instituții de cultură:  filarmonici, teatre muzicale, muzee etc.

Prezentare video

Probele de concurs pentru fiecare specializare

Interpretare muzicală – Instrumente

 • Proba eliminatorie – citire la prima vedere – admis/respins
 • Proba vocaţională – recital, probă practică
 • Proba de specialitate – tehnică instrumentală, solfegiu, dicteu – probă practică/orală/scrisă

Interpretare muzicală – Canto

 • Proba eliminatorie vocalize cu terţă, cvintă, gama cu nonă, arpegiul scurt, arpegiul Rossini – admis/respins
 • Proba vocaţională – două piese de compozitori diferiţi – probă practică
 • Proba de specialitate – două piese la alegerea candidatului (diferite față de cele din proba vocațională); b) Teorie şi solfegiu – probă practică

Muzică

 • Proba eliminatorie – verificarea calităţilor vocale şi a auzului muzical – probă practică
 • Proba I – solfegiu la prima vedere – probă orală
 • Proba II – dicteu melodic – probă scrisă
 • Proba III – test de teoria muzicii – probă scrisă

Muzică Religioasă

 • Proba I eliminatorie – verificarea calităţilor vocale şi a auzului muzical – probă orală
 • Proba II – interpretarea unei cântări psaltice – probă orală
 • Proba III – paralaghie (solfegiere pe neume bizantine) la prima vedere – probă orală
 • Proba IV – solfegiu la prima vedere, în notaţie lineară. Teste de teoria muzicii – probă orală

Compoziție clasică. Compoziție – Jazz și Muzică ușoară

Direcția de studiu Compoziție clasică

 • Proba I eliminatorie – verificarea auzului muzical – probă practică
 • Proba II – testarea aptitudinilor componistice – probă practică
 • Proba III – solfegiu la prima vedere – probă orală
 • Proba IV – dicteu melodic și Test de teoria muzicii – probă scrisă

 Direcția de studiu Compoziție-Jazz și Muzică ușoară

 • Proba I eliminatorie – verificarea auzului muzical – probă practică
 • Proba II – testarea aptitudinilor componistic-interpretative – probă practică
 • Proba III – solfegiu la prima vedere – probă orală
 • Proba IV – dicteu melodic și test de teoria muzicii – probă scrisă

Muzicologie

 • Proba I eliminatorie – verificarea auzului muzical – probă practică
 • Proba II – testarea aptitudinilor muzicologice – probă practică
 • Proba III – solfegiu la prima vedere – probă orală
 • Proba IV – dicteu melodic și test de teoria muzicii – probă scrisă

Dirijat (Cor academic, Dirijat orchestră)

 • Proba I eliminatorie – verificarea auzului muzical – probă practică
 • Proba II – testarea aptitudinilor dirijorale – probă practică
 • Proba III – solfegiu la prima vedere – probă orală
 • Proba IV – dicteu melodic și test de teoria muzicii – probă scrisă

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere.

Concursul se organizează în două sesiuni:
 
Sesiunea I 
– înscrierea se face în perioada 14 și 17 iulie 2023, la secretariatul facultăţii, str. Costache Negruzzi (fostă Horia), nr. 7-9, tel. 0232/212.548.
– susţinerea probelor va avea loc în zilele de 18, 19, 20, 21 iulie 2023.
 
Sesiunea a II-a 
– înscrierea se face în perioada 4, 5 septembrie 2023 (orele 10:00-12:00).
– susţinerea probelor va avea loc în zilele de 6, 7 septembrie 2023.
 
Sesiunea a III-a 
– înscrierea se face în perioada 12 septembrie 2023 (orele 10:00-12:00).
– susţinerea probelor va avea loc în ziua de 13 septembrie 2023.
 
Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere.
 

Sesiunea a 3-a (septembrie)

Sesiunea a 2-a (septembrie)

Sesiunea 1 (iulie)

Cifra de şcolarizare – Studii universitare LICENŢĂ

Candidații prezintă dosarul cu toate actele enumerate și descrise în Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii de Licență 2022, inclusiv dovada plății taxei de înscriere de 150 Lei. Fac excepție de la plata taxei candidații români de pretutindeni sau străini.

Taxele de finalizare studii, de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul universitar in curs, se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultatii pe scurt, (FICSMT, FT, FAVD) si nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FICSMT, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

 • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
 • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

 

Formularele tip pentru dosarul de înscriere:

Candidații din categoria Români de pretutindeni (fără Republica Moldova) se adaugă și următoarele formulare:

Candidații din categoria Români de pretutindeni din Republica Moldova adaugă:

 

Toți candidații declarați ADMIȘI vor plăti o taxă de înmatriculare de 150 de lei cu actul de dovadă al achitării adus obligatoriu la secretariat.

Vor completa Contractul de studiu conform locului pe care a fost admis (buget sau cu taxă) cât și Anexa la contract pentru DPPD (în 2 exemplare).

Toate acestea se fac până la data de 27 iulie, orele 15,00 cu depunere la Secretariatul facultății.

Taxele de finalizare studii, de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul universitar in curs, se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultatii pe scurt, (FICSMT, FT, FAVD) si nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FICSMT, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

 • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
 • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Rezultate finale

Sesiunea Speciala Septembrie 2023

Muzica

Sesiunea Septembrie 2023

Interpretare

Canto: Admisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldovean Bursier | Respinsi buget | Respinsi pe loc de Moldovean Bursier

Instrumente:

Acordeon: Admisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldovean bursier | Respinsi buget

Clarinet: Admisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Rrom | Respinsi buget

ChitaraAdmisi buget

ContrabasAdmisi buget

FlautAdmisi buget

Nai: Admisi pe loc de Moldovean Buget

OboiAdmisi buget

PianAdmisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldovean Bursier | Admisi pe loc de Ucrainian Bursier | Respinsi buget

PercutieAdmisi buget

Saxofon: Admisi buget | Admisi pe loc de Ucrainian Bursier

Trompeta: Admisi buget | Admisi taxa | Respinsi buget

Vioara: Admisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldovean Bursier | Admisi pe loc de Ucrainian Bursier | Respinsi buget | Respinsi pe loc de Moldovean Bursier

ViolaAdmisi buget

Studii Muzicale Teoretice

Muzica ReligioasaAdmisi buget | Admisi taxa | Respinsi pe locuri de buget, se pot inscrie pe locuri cu taxa 

Compozitie ClasicaAdmisi buget

Compozitie JazzAdmisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldovean Buget | Respinsi buget

DirijatAdmisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Moldoveni buget | Admisi pe loc de Moldoveni bursieri | Admisi pe loc de Rrom | Respinsi buget

MuzicaAdmisi buget | Admisi taxa | Admisi pe loc de Rrom | Respinsi buget | Respinsi pe loc de Moldovean Bursier |

MuzicologieAdmisi buget | Respinsi buget

Toți candidații declarați ADMISI vor plăti taxa de înmatriculare de 150 lei (dovada achitării adusă la secretariat) și vor completa contractul de studii și anexa la contract pentru DPPD (in 2 exemplare) în termen de o săptămână  de la afișarea rezultatelor.

Rezultate finale Canto

Rezultate finale Instrumente

Rezultate probe eliminatorii Studii Muzicale Teoretice

Facultatea de Interpretare, Compozitie și Studii Muzicale Teoretice

Str. Costache Negruzzi 9, 700126, Iaşi
Tel: 0232 212 548, Fax:0232 216 637

Filip Chioariu – Secretar facultate
E-mail: secretariat.ficsmt@unage.ro | muzica.ficsmt@unage.ro