Admiterea la studii pentru ciclul de master aferent programelor de studii ale Facultății de Arte Vizuale și Design se desfășoară exclusiv ONLINE.

Studiile de Masterat în Arte Vizuale au drept obiectiv aprofundarea specializării absolventului, antrenarea în activitati de cercetare, formarea bazei de studiu pentru doctorat şi obţinerea unor competenţe complementare.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design organizează studii de Masterat în Arte Vizuale pe durata a 2 ani,

Prezentare Video

Probele de concurs pentru admitere sunt concepute pentru a vă cunoaște abilitățile, experiența și pasiunile dumneavoastră și se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a realizărilor academice anterioare și a prezentării artistice, demonstrată prin prezentarea unui portofoliului sau o schiță de proiect, în funcție de specializare.

Pictură
Sculptură – practici contemporane
Grafică, ilustrație, animație
Artă murală și ceramică în spațiul public
Studii de modă

Concursul constă într-un interviu de prezentare a unui portofoliu sau o mapă de lucrări și o propunere de proiect.

Fotografie și artă video
Design
Conservarea și Restaurarea operei de artă

Concursul constă într-un interviu de prezentare a unui portofoliu și o schiță de proiect.

Teorii şi practici în artele vizuale

Concursul constă într-un interviu pe baza unei schițe de proiect de cercetare teoretică sau a unui proiect de producție de lucrări de artă bazate pe cercetare (care ar putea fi prezentată la finalul Masterului sub forma unei mape de lucrări sau într-o expoziție).

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se desfășoară după următorul calendar:

17, 18 iulie 2023 înscrierea candidaților 

26 iulie 2023 susținerea probelor

Pentru locurile rămase neocupate se organizează un nou examen de admitere după următorul calendar:

7, 8 septembrie 2023 înscrierea candidaților 

11 septembrie 2023 susținerea probelor.

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere pentru studii master.

Ordin de ministru privind modificarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru sesiunea din septembrie, anul universitar 2021-2022

Locuri buget

Pictură
Sculptură – practici contemporane
Grafică, ilustrație, animație
Fotografie și artă video
Artă murală și ceramică în spațiul public
Studii de modă
Design
Conservarea și Restaurarea operei de artă
Teorii şi practici în artele vizuale

Locuri taxă

Pictură
Sculptură – practici contemporane
Grafică, ilustrație, animație
Fotografie și artă video
Artă murală și ceramică în spațiul public
Studii de modă
Design
Conservarea și Restaurarea operei de artă
Teorii şi practici în artele vizuale

Români de pretutindeni

Pictură
Sculptură – practici contemporane
Grafică, ilustrație, animație
Fotografie și artă video
Artă murală și ceramică în spațiul public
Studii de modă
Design
Conservarea și Restaurarea operei de artă
Teorii şi practici în artele vizuale

Documente necesare pentru înscriere, detaliate în metodologia de admitere :

Cerere tip de înscriere;
Certificatul de naştere în copie color;
Cartea de identitate copie color;
Diplomă de balaureat în original;
Diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvent cu examen de licenţă;
Adeverință de student pentru studenții care doresc să urmeze o a doua specializare;
Declaratie pe propria raspundere privind autenticitatea si corespondenta dintre documentele scanate si cele originale;
Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea portofoliului de lucrări;
Dovada achitării taxei de înscriere de 200 RON în contul specificat în metodologie

Suplimentar, pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI  sunt necesare formularele descărcate de aici.

Toate documentele se denumesc corespunzător și se anexează la un singur mesaj. Dacă acest lucru nu este posibil, se utilizează  google drive cu optiunea de acces la documente.

Descarcă:

Metodologie de admitere studii master
Anexa la metodologia de admitere studii master (varianta online) conține documentele necesare și modalitatea de desfășurare a admiterii pentru fiecare specializare (program de studiu)
Cerere tip (formular) de înscriere 
Declarație privind corespondența dintre documentele digitale scanate și cele originale [.doc] [.pdf] Declarație privind originalitatea portofoliului [.doc] [.pdf]

Vizualizează broșura PDF

Departamantul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează cursuri de pregătire pentru activitatea didactică pe durata studiilor universitare de licență, sub formă de modul opțional. Detalii suplimentare despre DPPD se găsesc aici.

Documente:

Detalii înscriere
Fișă de înscriere nivel I
Scrisoare de intenție
Acord GDPR
Contract de studii pentru nivel I

Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar.

Valorile taxelor la U.N.A.G.E. 2021-2022 (actualizare 07.2021)

ADMITERE STUDII LICENȚĂ, SEPTEMBRIE 2021

REZULTATE FINALE (PDF)

Rezultate proba 1

ADMITERE STUDII LICENȚĂ, IULIE 2021

REZULTATE FINALE (PDF)

Arte plastice (Pictură)
Arte plastice (Pictură) (în lb. Engleză)/Fine arts (Painting)
Arte plastice (Sculptură)
Arte plastice (Grafică)
Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii)
Artă murală (Ceramică)
Modă-Design vestimentar
Arte textile-Design textil
Pedagogia artelor plastice și decorative
Design
Conservare și Restaurare
Istoria și Teoria artei

REZULTATE PARȚIALE

Rezultate proba 1 – Scrisoare intenție

Confirmarea locului se realizează prin achitarea pana la data de 22 septembrie 2021 a taxei de 150 lei în contul Universității Naționale de Arte „George Enescu” (similar procedurii de la înscriere) și se expediază scanat la adresele de email utilizate pentru înscriere: studii licență (favd@unage.ro), studii master (secretariat.favd@unage.ro).

Dosarul complet cu actele în original se depune la secretariatul facultății la 1 octombrie 2021, când se semnează și contractele de studii cu universitatea.

În situația unei reorientări căte o altă facultate, chiar și după plata taxei de confirmare a locului, este important să se anunțe la aceeași adresă de email, astfel încât locul să fie redistribuit.

REZULTATE ADMITERE STUDII MASTER/Iulie 2021

Descarcă document (PDF)

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Str. Sărărie 189, 700451, Iaşi
Tel: 0751 511 296, Fax: 0232 225 333

Irina Ostafie, Mihaela Simionescu, Mihaela Bădărău – Secretar facultate
E-mail: favd@arteiasi. ro, secretariat.favd@gmail.com