Admiterea la studii pentru ciclul de master aferent programelor de studii ale Facultății de Arte Vizuale și Design se desfășoară la sediul din str. Sărărie 189.

Studiile de Masterat în Arte Vizuale au drept obiectiv aprofundarea specializării absolventului, antrenarea în activitati de cercetare, formarea bazei de studiu pentru doctorat şi obţinerea unor competenţe complementare.

Facultatea de Arte Vizuale şi Design organizează studii de Masterat în Arte Vizuale pe durata a 2 ani.

Probele de concurs pentru admitere sunt concepute pentru a vă cunoaște abilitățile, experiența și pasiunile dumneavoastră și se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a realizărilor academice anterioare și a prezentării artistice, demonstrată prin prezentarea unui portofoliului sau o schiță de proiect, în funcție de specializare. Toate detaliile cu privire la conținutul probelor sunt explicitate în Metodologia de admitere  pentru studii de master.

Pictură
Sculptură – practici contemporane
Grafică, ilustrație, animație
Artă murală și ceramică în spațiul public
Studii de modă
Fotografie și artă video
Design
Conservarea și Restaurarea operei de artă
Teorii şi practici în artele vizuale

Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se desfășoară după următorul calendar:

15, 16 iulie 2024 înscrierea candidaților 

25 iulie 2024 susținerea probelor

Pentru locurile rămase neocupate se organizează un nou examen de admitere după următorul calendar:

8, 10 septembrie 2024 înscrierea candidaților 

12 septembrie 2024 susținerea probelor.

Mai multe detalii privind desfăşurarea concursului de admitere şi probele de concurs sunt menţionate în Metodologia de admitere pentru studii master.

Ordin de ministru privind modificarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru sesiunea a II-a, an universitar 2023-2024

Locuri buget

Pictură – 1
Sculptură – practici contemporane – 4
Grafică, ilustrație, animație – 0
Fotografie și artă video – 0
Artă murală și ceramică în spațiul public – 3
Studii de modă – 1
Design – 0
Conservarea și Restaurarea operei de artă – 3
Teorii şi practici în artele vizuale – 3

Locuri taxă

Pictură – 1
Sculptură – practici contemporane – 2
Grafică, ilustrație, animație – 0
Fotografie și artă video – 5
Artă murală și ceramică în spațiul public – 3
Studii de modă – 3
Design – 4
Conservarea și Restaurarea operei de artă – 3
Teorii şi practici în artele vizuale – 2

Români de pretutindeni: 1 locuri B

Documente necesare pentru înscriere, detaliate în metodologia de admitere :

Cerere tip de înscriere;
Certificatul de naştere în copie color;
Cartea de identitate copie color;
Diplomă de balaureat în original;
Diploma de licenţă sau adeverinţa de absolvent cu examen de licenţă;
Adeverință de student pentru studenții care doresc să urmeze o a doua specializare;
Declaratie pe propria raspundere privind autenticitatea si corespondenta dintre documentele scanate si cele originale;

Dovada achitării taxei de înscriere de 200 RON respectiv, 100 RON pentru specializarea Teorii și practici în artele vizuale, în contul specificat în metodologie

Suplimentar, pentru ROMÂNII DE PRETUTINDENI sunt necesare formularele descărcate de aici.

Descarcă:

Metodologie de admitere studii master

Cerere tip (formular) de înscriere 

Departamantul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează cursuri de pregătire pentru activitatea didactică pe durata studiilor universitare de licență, sub formă de modul opțional. Detalii suplimentare despre DPPD se găsesc aici.

Documente:

Detalii înscriere
Fișă de înscriere nivel I
Scrisoare de intenție
Acord GDPR
Contract de studii pentru nivel I

Valorile taxelor la Universitatea Națională de Arte „George Enescu“ din Iaşi sunt reactualizate anual şi sunt stabilite în şedinţă de Senat. Tot Senatul universităţii este organismul de conducere care îşi rezervă dreptul de a modifica valorile taxelor pe parcursul unui an universitar.

Găsești aici toate tipurile de taxe, valabile în anul universitar curent, în funcție de domeniu și programul de studii.

Taxele de admitere și înmatriculare pentru sesiunile din anul 2024 se vor achita după cum urmează:

1. Prin virament bancar astfel:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din lași
Cont IBAN : R044TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal : 4540925

Explicații :
La explicație trebuie specificat obligatoriu tip taxa (scolarizareadmitere sau înmatriculare)denumirea facultății pe scurt (FAVD) și nume prenume student.
Exemplu : Taxa admitere, FAVD, Popescu Ion

2. La casieria universității din lași, str. Cuza Vodă nr. 29 astfel:

  • De luni pana joi in intervalul orar 8.30- 10.00 și 12.00 -15.00
  • Vineri în intervalul orar 8.30 – 10.00 și 12.00 – 13.00

Candidatii vor include în dosar dovada plății, indiferent de modalitatea de achitare a taxei.

Facultatea de Arte Vizuale și Design

Str. Sărărie 189, 700451, Iaşi
Tel: 0751 511 296

Irina Ostafie, Mihaela Bădărău, Teodora Diaconu – Secretar facultate
E-mail: secretariat.favd@arteiasi. ro, secretariat.favd@gmail.com