Conducere

Decan: Prof. univ. dr. Raluca Bujoreanu-Huţanu
Prodecan: Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean

Consiliul facultății

Prof. univ.dr. Raluca Bujoreanu-Huțanu, Conf. univ. dr. Alexandru Radu Petrescu, Conf. univ.dr. Oana Botezatu, Conf. univ. dr. Anca Ciofu, Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean, Lect. univ. dr. Bogdan Anghel
Studenți / Masteranzi: Agape Robert-Ionut, Medeleanu Teodora

Șefi departamente

Director Departamentul 4: Conf. univ. dr. Anca Ciofu
Consiliul Departamentului 4: Conf. univ. dr. Ioana Petcu-Pădurean, Conf. univ. dr. Anca Ciofu, Lect. univ. dr. Bogdan Anghel, Asist. univ. dr. Cristi Avram

Cadre didactice

Studii universitare de doctorat: Conf. univ. dr. habil. Călin Ciobotari, Prof. univ. dr. habil. Bălăiţă Aurelian

TITULARI LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Aurelian Bălăiță
Aurelian Bălăiță
Calin Ciobotari
Calin Ciobotari
Anca Rusu
Anca Rusu
Ioan Bărbulescu (Mircioagă)
Ioan Bărbulescu (Mircioagă)
Ciprian Huţanu
Ciprian Huţanu
Anca Doina Ciobotaru
Anca Doina Ciobotaru
Octavian Jighirgiu
Octavian Jighirgiu
Raluca Bujoreanu-Huțanu
Raluca Bujoreanu-Huțanu
Tatiana Ionesi
Tatiana Ionesi
Doru Aftanasiu
Doru Aftanasiu
Enache Lorette
Enache Lorette
Alexandru Radu Petrescu
Alexandru Radu Petrescu
Adrian Buliga
Adrian Buliga
Oana Botezatu (Sandu)
Oana Botezatu (Sandu)
Andreea Jighirgiu
Irina Scutariu
Irina Scutariu
Ioana Petcu Padurean
Ioana Petcu Padurean
Oltița Cîntec
Oltița Cîntec
Antonella Cornici
Antonella Cornici
Tamara Constantinescu
Tamara Constantinescu
Laura Bilic
Laura Bilic
Ioana Bujoreanu
Ioana Bujoreanu
Petre Ionescu-Caibulea
Petre Ionescu-Caibulea
Anca Ciofu
Anca Ciofu
Vasilica Bălăiță
Vasilica Bălăiță
Călin Chirilă
Călin Chirilă
Dumitriana Condurache Therpsihore
Dumitriana Condurache Therpsihore
Sandra Mavhima
Sandra Mavhima
Bogdan Anghel
Bogdan Anghel
Emanuel Florentin
Emanuel Florentin
Petre Șușu
Petre Șușu
Cristina Todi
Cristina Todi
Bogdan Lupeică
Bogdan Lupeică
Cosmin Iaţeşen
Cosmin Iaţeşen
Carmen Antochi
Carmen Antochi
Iuliana Moraru
Iuliana Moraru
Florin Caracala
Florin Caracala
Alice Florentin
Alice Florentin
Cristi Avram
Cristi Avram
Alina PușcașuTitle

Cadre didactice asociate/Specialişti:
Prof.univ.dr. Emil Coşeru, Prof. univ. dr. Pașca Eugenia, cercetător șt. gr I dr. Gabriela Haja, conf. univ. dr. Dorel Zaharia, Actor Cosmin Maxim, Actor Dumitru Georgescu, Actor drd. Ovidiu Ivan, Actor drd. Dumitru Florescu, Actor drd. Diana Roman, Actor drd. Giuseppe Torboli, Coregraf drd. Alexandru Radu, Coregraf drd. Alice Veliche, Coregraf drd. Pamela Tănase, Scenograf drd. Vladimir Boca.

Tutori de an:

Ani studii Specializare

Turori

 

An I Actorie Conf.univ.dr. Călin Chirilă
  Păpuși Conf.univ.dr. Laura Bilic
  Regie Lect.univ.dr. Dumitriana Condurache
  Coregrafie Lect.univ.dr. Petre Șușu
  Teatrologie Lect.univ.dr. Carmen Antochi
     
An II Actorie Prof.univ.dr. O. Jighirgiu
  Păpuși Prof.univ.dr. Ciprian Huțanu
  Regie Prof.univ.dr. O. Jighirgiu
  Coregrafie Lect.univ.dr. Cristina Todi
  Teatrologie Lect.univ.dr. Bogdan Anghel
     
An III Actorie Conf.univ.dr. Doru Aftanasiu
  Păpuși Conf.univ.dr. Anca Ciofu
  Regie Conf.univ.dr. Antoanela Cornici
  Coregrafie Conf.univ.dr. Lorett Enache
  Teatrologie Conf.univ.dr. Ioana Petcu
     
Master an I Artele spectacolului Prof.univ.dr. O. Jighirgiu
  Management și Antreprenoriat artistic Conf.univ.dr. Ioana Bujoreanu
Master an II Artele spectacolului Conf.univ.dr. Antoanela Cornici
  Management și Antreprenoriat artistic Conf.univ.dr. Oltița Cîntec

Comisiile facultății de Teatru

Comisia pentru activitatea didactică, evaluare și asigurarea calității învățământului:
Prof.univ.dr. Ciobotaru Anca – Președinte
Membri
Prof. univ. dr. Jighirgiu Octavian
Conf. univ. dr. Botezatu Oana
Lect. univ. dr. Anghel Bogdan

Comisia de cercetare şi creaţie artistică:
Conf. univ. dr. Ciofu Anca – Președinte
Membri
Prof.univ.dr. Ciprian Huţanu
Prof. univ. dr. Ciobotari Călin
Conf. univ. dr. Enache Lorett

Comisia de relaţii internaţionale şi imagine:
Conf. univ. dr. Cornici Antonella – Președinte
Membri
Conf. univ. dr. Bujoreanu Ioana
Lect. univ. dr. Buliga Adrian
Lect. univ. dr. Mahvima Sandra

Comisia probleme sociale şi studenţeşti:
Lect. univ. dr. Anghel Bogdan – Președinte
Membri
Conf. univ. dr. Petrescu Alexandru
Conf. univ. dr. Bilic Laura
Lect. univ. dr. Moraru Iuliana

Comisia Buget – finanţe si administrație:
Lect. univ. dr. Lupeică Bogdan-Mihail – Președinte
Membri
Conf. univ. dr. Aftanasiu Doru
Lect. univ. dr. Șușu Petre
Lect. univ. dr. Florentin Emanuel

Comisia pentru strategie, etică și deontologie universitară
Lect. univ. dr. Ionescu-Caibulea Petru – Președinte
Membri
Prof. univ. dr. Rusu Anca
Conf. univ. dr. Chirilă Călin
Conf. univ. dr. Bălăiță Vasilica