Unitate academică de cercetare științifică și creație artistică fără personalitate juridică, cu sediul în cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design, Departamentul nr. 6, Centrul de Cercetare Creart – Conservare, Restaurare și Arte Aplicate are ca scop relansarea într-o formula unitară și sistematică, a cercetării științifice și a creației artistice din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design.

Planul de dezvoltare a cercetării științifice al centrului de cercetare descrie o strategie proprie în concordanță cu planul cadru de cercetare pe universitate. Direcțiile strategice de dezvoltare a ariei de cercetare în cadrul centrului CReART propun câteva linii directoare în abordarea cercetării științifice: știința conservării și restaurării; educația și formarea specialiștilor din domeniul conservării și restaurării, tehnici și tehnologii artistice vechi; strategii de punere în valoare a patrimoniului cultural național, arhitectură și arte aplicate – dialog între practici tradiționale și contemporane în artă, design și industrie; aspecte experimentale pentru transpunerea tehnicilor artistice în arhitectura contemporană.

În cadrul acestui centru de cercetare, sunt organizate următoarele tipuri de activități: studii de cercetare teoretică în domeniul artelor decorative, cercetare privind creația artistică din domeniul artelor decorative, studii de perfecționare postuniversitară; activități de cercetare complementare programelor doctorale în care sunt implicați membrii centrului de cercetare; activități de informare și documentare pentru tinerii antrenați în cercetare științifica și creația artistica; publicare de cărți, volume de sinteza și reviste cu caracter științific din domeniul artelor vizuale și al conservării și restaurării; organizarea de simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale; acordarea de consultanță și expertizare.