Programul de studii Arte Textile – Design Textil  are ca misiune pregătirea specialiștilor competenți, cu deschidere spre dimensiunea artistică a textilelor contemporane vizând proiectarea de obiecte textile artistice și colecții pentru imprimeuri în concordanță cu tendințele și solicitările specifice, în funcție de perspectivele istorice și de evoluția principiilor de design. Aici se realizează învățământ, cercetare științifică și artistică de calitate cu îmbinarea problematicii teoretice și a abilităților tehnice și tehnologice.

Studenții experimentează valențele artistice ale materialelor textile și ale tehnicilor specifice. Studiile sunt de trei ani. În primul an se parcurg discipline introductive ce oferă cunoștințe de bază pentru acest domeniu. În următorii doi ani sunt introduse cursuri esențiale pentru formarea artiștilor designeri profesioniști.

Absolvenții au posibilitatea de a continua studiile master cu durata de 2 ani in cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design. Studenții au oportunități de a-și expune realizările în expoziții cu caracter anual destinate lor (Univers Textil și Ultra) și în cadrul Trienalei Internaționale de artă textilă TexpoArt organizată de programul de studii Arte Textile – Design Textil și Uniunea Artiștilor Plastici din România. Menținem relația cu mediul academic, de afaceri și cu cel artistic atât pe plan național cât și internațional, prin programe de mobilitate inter-universitare Erasmus și prin contracte de practică, interșip, manifestări specifice, expoziții, târguri etc.

Viitorul este unic pentru fiecare și din acest motiv specializarea la Arte Textile și Design Textil pregătește specialiști de top pentru societatea contemporană competitivă, promovând artiști și designerii debutanți dedicați proiectelor ce înfrumusețează lumea.