Specializarea Arte plastice (Pictură) oferă studenților posibilitatea de cercetare și aprofundare a multiplelor planuri teoretice și practice necesare în procesul realizării unei opere picturale. Obiectivul nostru principal este asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător care să permită dezvoltarea unor personalități artistice creatoare în domeniul picturii și al artelor vizuale, capabile să se integreze și implice în circuitele de valori naționale, europene sau internaționale.

Aria de cercetare și creație cuprinsă în planul de învățământ pune la dispoziția studenților cunoștințe complexe sub formă de cursuri teoretice sau activități practice despre desen, culoare, compoziție, tehnici și tehnologiii artistice. În cei trei ani de studiu se urmărește identificarea și dezvoltarea performanțelor vocaționale prin însușirea sistematică a limbajelor picturale tradiționale, dar și a celor specifice epocii moderne și contemporane.

Pe lângă studiul disciplinelor specifice specializării Pictură, studentul beneficiază de o formație educațională interdisciplinară ce vizează cunoașterea diferitelor posibilități de exprimare plastică specifice unor domenii diferite ale artelor vizuale.