Programul de studii de licență Artă murală formează specialişti în domeniul artei murale (decorative, ambientale, religioase, ceramice). Absolvenții noștri pot deveni profesori de educaţie vizuală pentru învăţământul preuniversitar sau universitar, iar nivelul lor de pregătire este corespunzător continuării studiilor la nivel de master și doctorat. Una dintre preocupările noastre constante este aceea de a pregătii viitorii absolvenți pentru activitatea de creaţie artistică, atât în domeniul de specializare, cât şi în domeniile vizual-artistice complementare, promovând modele de cercetare artistică interdiciplinară compatibile cu viaţa cultural-artistică naţională şi internaţională.

Direcția de studiu Artă murală ambientală oferă studenților pârghiile teoretice și practice necesare în procesul realizării operelor de artă murală integrate în spațiul ambiental. Abordările sale acoperă o gamă varită de posibilități creative, între spațiul privat și proiectele de for public, îmbinând tehnicile tradiționale precum mozaicul, sgraffito, vitraliul și fresca cu tehnicile moderne, pictura în acrilic, explorări contemporane în sensul utilizării modulelor din diverse materiale sintetice, tehnica instalației etc.

Direcția de studiu Ceramică își propune să asigure studenților competențe în ceea ce privește implicarea materialelor ceramice ca mediu de expresie artistică prin utilizarea unor tehnici tradiționale sau moderne cum ar fi modelarea manuală sau cu ajutorul unor instrumente mecanice, modelarea la roata olarului, glazurarea, serigrafia ceramică etc. Studenții sunt încurajați să abordeze o gamă variată de direcții de cercetare artistică, precum ceramica murală, sculptura ceramică şi produsele de utilitate practică, unicat sau de serie mică,  piese de bijuterie din material ceramic etc.

Pachetul opțional Artă murală religioasă are în vedere cercetarea în domeniul artei religioase, parcurgând cursuri care sunt adaptate în direcția studiului iconografiei bizantine și a tehnicilor tradiționale specifice acestui domeniu.