Urmărind atât platforma conceptual artistică cât și cerințele producției publicitare, specializarea Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii are ca misiune să formeze specialiști capabili să realizeze produse de înaltă expresie artistică și calitate tehnică în domeniul imaginii vizuale. Planul de învățământ este structurat organic pentru a permite dobândirea competențelor necesare de către studenți prin asimilarea graduală de cunoștințe teoretice și deprinderi practice în domeniul fotografiei și imaginii dinamice, cu aplicabilitate în multiple  arii profesionale. Studiile de licență sunt completate de discipline opționale, care reflectă cerințele contextului actual.

Mediul de lucru dinamic este menținut prin cursuri interactive, workshop-uri, prezentări ale unor invitați externi, manifestări artistice și expoziții, accesul la echipament prin posibilitatea de împrumut, lucrul în echipă sau programe de studii în străinătate.