Misiunea generică a programului de studii DESIGN este de a realiza învăţământ, cercetare ştiinţifică şi artistică de calitate, atât în context naţional, cât şi internaţional, contribuind la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a individului. Produsul realizat de specializarea DESIGN, ca rezultat al activităţilor de învăţământ, este competenţa în cele trei domenii opţionale de desfăşurare: Design de Produs, Design Grafic şi Design Ambiental.

Pregătirea specialiştilor înscrişi pe cele trei rute educaţionale este complexă, ţinându-se cont de faptul că aria lor de desfăşurare ulterioară este destinată cu preponderenţă unui sistem de lucru într-o echipă interdisciplinară.

Permanenta conectare la contextul social actual şi la piaţa locurilor de muncă, precum şi la evoluţia extrem de rapidă a contextului tehnologic ce determină noi arii de cercetare în domeniul design-ului, sunt o preocupare continuă în vederea îndeplinirii misiunii specializării de a oferi societăţii specialişti bine pregătiţi. În relaţie cu cerinţele pieţei forţei de muncă absolvenţii sunt calificaţi pentru acoperirea segmentului de proiectare de bunuri de larg consum în contextul contemporan industrial, tipografii, agenţii de publicitate, case editoriale, segmente media, amenajări de spaţii domestice, comerciale etc.

Masteratul propune o centralizare pe problematicele actuale strategice de abordare a activităţii de design în module distincte din ariile designului de produs şi designului grafic. Studiile universitare de masterat asigură aprofundarea studiilor de licenţă în domeniul design-ului, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

design-unage.ro