Programul de studii Modă – Design vestimentar asigură cadrul educațional necesar dezvoltării abilităților creative și practice, utile profesării în industria modei, combinând în cadrul disciplinelor studiate și proiectelor abordate aspecte artistice și tehnice. Principiul educativ aplicat încurajează libertatea de creație, gândirea inovativă, prin explorarea de noi idei și concepte în designul vestimentar.

Absolvenții pot continua aprofundarea domeniului în cadrul programului de master Studii de modă, respectiv în cadrul studiilor doctorale.

Pregătirea corespunzătoare oferită în concordanță cu normele europene, permite înscrierea la programele de mobilitate inter-universitare. De asemenea, studenții au posibilitatea participării la diferite manifestări de profil (prezentări de modă, târguri și expoziții).

Absolvirea specializării Modă – Design vestimentar oferă oportunități variate de carieră.

Facebook: Moda Unage