Programul de studii Conservare și Restaurare

Programul de studii Conservare și Restaurare a fost înființat ca urmare a solicitărilor din sfera cultural-artistică și economico-turistică din zona nordică și estică a țării. Misiunea principală a specializării Conservare și Restaurare este axată pe: pregătirea pentru activitatea de conservare și restaurare a operelor de artă; cunoașterea științifică a diferitelor domenii conexe conservării și restaurării; formarea unor personalități cu pregătire complexă, capabile să participe activ la supravegherea, conservarea și restaurarea operelor de artă care țin de patrimoniul cultural național și internațional; promovarea valorilor culturale ținând de specificul național.

Programul de studii Conservare și Restaurare este acreditat pentru ciclul de Licență și ciclul de Master, cu două direcții de studiu: Restaurare pictură murală și Restaurare pictură tempera.

Sub coordonarea cadrelor didactice de specialitate, studenții participă la stadii practice de pregătire, inclusiv pentru lucrările de licență și disertații, la monumente în cadrul unor proiecte naționale și internaționale de conservare-restaurare, desfășurate până în prezent la: Probota, Voroneț, Moldovița, Sf. Nicolae Popăuți, Dragomirna, Palatul Culturii – Iași (restaurare murală) și la Putna, Rădășeni, episcopia Romanului, Biserica Banu și Golia lași (restaurare tempera pe lemn). De asemenea, au posibilitatea de a studia un semestru într-una din universitățile europene partenere în programul Erasmus- Socrates.