Programul de studii ARTELE SPECTACOLULUI reprezintă cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite, iar finalizarea lor se face prin examen de disertatie, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat si de a profesa în învătământul universitar.

Practica activitătii pedagogice ne-a demonstrat de-a lungul anilor că marea majoritate a studenților descoperă abia în ultimul an de studii, când încep pregătirile mai temeinice pentru lucrarea de licență, gustul și interesul pentru cercetarea complexă a fenomenului teatral, gustul și dorinta de a analiza cu profunzime întrepătrunderea elementelor componente ale artei scenice ca artă de sinteză. Si acest detaliu ne-a făcut să gândim la importanta cursurilor de Masterat — în cadrul Facultății de Teatru — care să aibă ca tematică: Arta spectacolului.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii masteral ARTELE SPECTACOLULUI, conform COR, sunt Director de creaţie – 265432 și Consultant artistic – 265401.

Probele de concurs pentru admitere

Proba 1 – Proiect de creaţie artistică/cercetare ştiinţifică/activitate didactică, redactat anterior – probă eliminatorie.

Textul scris al proiectului, redactat în Times New Roman, corp 14, format A4, la 1,5 rânduri, va avea cel mult 3 pagini. Proiectul va avea următoarea structură: scopul proiectului, etapele de desfăşurare, partea aplicativă sau experimentală.

Proba 2 – Interviu pe baza proiectului de creaţie artistică/cercetare ştiinţifică/activitate didactică, redactat anterior – probă orală.