Programul de studii universitare de licență Management cultural se adresează tinerilor absolvenți de liceu, dar și persoanelor implicate în diverse sfere de activitate ale domeniului cultural, absolvențior ce au deja o diplomă universitară și sunt interesați de reconversia lor profesională. Specializarea Teatrologie — Management cultural oferă un câmp vast de opțiuni celor care aleg să urmeze această cale. La finalul primilor trei ani, absolventii vor avea cunostințe în domeniul managementului unei instituții de cultură/ trupe de teatru si al proiectelor culturale, proiectării și organizării de evenimente artistice, comunicare și relații cu publicul, publicitate, new-media, dar și domeniul abordării teoretice a artei spectacolului (Teatrologia). Pe de o parte, tinerii specialisti teatrologi pot deveni buni manageri si animatori de evenimente culturale, secretari literari sau referenți, consultanți artistici, iar, pe de altă parte, își pot face o carieră în cercetarea specifică artelor spectacolului. Aprofundarea cunoștințelor achiziționate în primul ciclu de învățământ universitar se poate face în celalalte două etape, în cadrul studiilor universitare de masterat si doctorat.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii MANAGEMENT CULTURAL, conform COR, sunt Producător delegat pentru teatru – 265437 și Producător delegat evenimente de marketing – 265424.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie – probă orală, 15 minute/candidat: Interviu pe teme de cultură teatrală, opinii personale asupra fenomenului teatral.

ETAPA a II-a – Media de la bacalaureat (100%).