Programul de studii universitare de masterat Management si Antreprenoriat Artistic reprezintă cursuri de zi cu durata de 2 ani, 120 de credite și se finalizează prin examen de disertatie, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat si de a profesa în învătământul universitar. Programul se adresează persoanelor implicate în diverse sfere de activitate ale domeniului cultural, absolvenților ce posedă deja o diplomă universitară sau tinerilor profesioniști din domeniul cultural din întreaga Regiune de Nord-Est a României, din Republica Moldova și Bucovina de Nord. Programul de studiu are ca scop oferirea informației practice, teoretice și conceptuale cu privire la managementul si antreprenoriatul artistic, furnizându-le celor interesati, instrumente de analiză teoretică si operatională necesare pentru dezvoltarea afacerilor cultural-artistice. Elementele esentiale ale programului sunt: echilibrul între cunostințele teoretice, conceptuale și cele practice, însușirea tehnicilor și metodelor de management cultural-artistic, multidisciplinaritatea și accentul pe dezvoltarea spiritului antreprenorial al masteranzilor.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii masteral MANAGEMENT ŞI ANTREPRENORIAT ARTISTIC, conform COR, este Organizator producţie – 265433.

Probele de concurs pentru admitere

Proba 1 – Proiect de creaţie artistică/cercetare ştiinţifică/activitate didactică, redactat anterior – probă eliminatorie.

Textul scris al proiectului,  redactat în Times New Roman, corp 14, format A4, la 1,5 rânduri, va avea cel mult 3 pagini. Proiectul va avea următoarea structură: scopul proiectului, etapele de desfăşurare, partea aplicativă sau experimentală.

Proba 2 – Interviu pe baza proiectului de creaţie artistică/cercetare ştiinţifică/activitate didactică, redactat anterior – probă orală.