Programul de studii: Actorie are cursuri de zi cu durată de 4 ani, 240 de credite, este o direcție de studiu care funcționează la lași din 1836; din 1990, activitatea este reorganizată. Tinerii sunt pregătiți pentru a se forma ca actori interpreți în trupe de teatru dramatic, în studiourile cinematografice și de televiziune, prezentatori și realizatori de emisiuni radio — TV. Gândită în vederea formării unui actor profesionist si de performanță, planul de învățământ al programului de studii Actorie acoperă atât latura culturală pe care se sprijină structura unui adevărat om de scenă, cât si pe cea practică, specifică profesiei, urmărind pe parcursul celor trei ani de studiu acest dublu obiectiv. Aici e începutul unui lung, dar fabulos drum. Căci toate calitățile individuale, precum sensibilitatea, dicțiunea clară, disponibilitatea pentru empatie, imaginatia și fantezia, ținuta prezentabilă, ușurința comunicării sunt stimulate și educate îndelung.

Studiile se pot aprofunda în cliclul de Masterat, unde se face trecerea și spre zona cercetării, o investitie de lungă durată și care deschide noi variante inserării pe piața muncii.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), conform COR, este Actor – 265501.

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie

Proba 1) -probă practică (Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire, basm şi a unui monolog din repertoriul candidatului). Proba 2) –probă orală (Interviu pe teme de cultură teatrală, păreri personale asupra fenomenului teatral contemporan)

Etapa a II-a

Proba 1) -probă practică (Testarea calităților ritmice şi muzicale) Proba 2) -probă practică: (Prezentarea unei povestiri, a unor versuri (altele decât cele din etapa I), a unui monolog /dialog la alegerea candidatului şi a comisiei. Exerciții de improvizație cu un obiect pe teme date de comisie)