În școala de teatru, artistul păpușar se formează, mai întâi de toate, ca un actor performant pentru că specialiazarea Actorie/Păpuși-Marionete îi oferă o dublă orientare, atât pe direcția artei actorului, cât si pe cea a artei mânuirii păpușii și marionetei. Prin particularitățile meseriei spre care se îndreaptă, actorul păpușar poate deveni el însuși creator și realizator de spectacol sau one-man-show-uri, fiind el însuși manager și impresar. Paleta cursurilor opționale îi ajută să adauge printre competențele sale altele noi în pantomimă, euritmie, biomecanică sau în studiul unui instrument muzical. Opțiunea pentru o carieră, în domeniul artei teatrului de animație, poate oferi unor absolvenți de liceu certitudinea alegerii unei profesii interesante, atractive, deschisă unei mari cerințe de piață.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii, conform COR, este Actor mânuitor de păpuși – 265502

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie

Proba 1) -probă practică (Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire, basm şi a unui monolog din repertoriul candidatului). Proba 2) –probă orală (Interviu pe teme de cultură teatrală, păreri personale asupra fenomenului teatral contemporan)

Etapa a II-a

Proba 1) -probă practică (Testarea calităților ritmice şi muzicale) Proba 2) -probă practică: (Prezentarea unei povestiri, a unor versuri (altele decât cele din etapa I), a unui monolog /dialog la alegerea candidatului şi a comisiei. Exerciții de improvizație cu un obiect pe teme date de comisie)