Programul de studii: Regie are cursuri de zi cu durata de 4 ani, 240 de credite, a fost înființat în învățământul universitar ieșean în anul 2008, ca o completare firească a evantaiului de arte ale spectacolului din cadrul Departamentului de Teatru al Universitătii de Arte „George Enescu”. Obiectivul general al direcției de studiu Regie vizează formarea de specialiști în domeniul regiei spectacolului de teatru. Obiectivele specifice sunt axate pe stimularea imaginației, puterii de muncă, inovației eficiente pentru sine și pentru actul teatral, curajului abordării ineditului și adevărului scenic și pe formarea tinerilor ca profesioniști și cercetători, în vederea accederii la studiile masterale și doctorale. Munca practică de cercetare aplicată stimulează descoperirea și modelarea personalității artistice, a unei viziuni proprii despre arta spectacolului.

Calificările ce pot fi obținute la absolvirea programului de studii REGIE, conform COR, sunt Regizor artistic – 265410; Regizor scenă – 265439; Sufleur teatru -265416

Probele de concurs pentru admitere

Etapa I, eliminatorie – Proba 1) -probă practică (Testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică. Recitarea unei poezii la alegerea candidatului); Proba 2) Test de aptitudini şi de cunoştinţe de cultură teatrală; Analiza unui fragment din textele dramatice ale repertoriului de concurs.

Etapa a II-a -probă practică – Transpunerea scenică a unui fragment dintr-o piesă cuprinsă în repertoriul de concurs (la alegerea comisiei) respectând o serie de condiții.