Programul de master TEATRU APLICAT are misiunea de a forma abilităţi şi competenţe necesare viitorilor specialişti pentru a practica, cerceta și susține utilizarea tehnicilor de teatru ca metode active de învățare (în realizarea activităţilor specifice de educație formală și nonformală),  de intervenție sociale, de lucru în echipe de intervenție de art-terapie.

Oferta educaţională valorifică complet şi eficient infrastructura disponibilă procesului educaţional ce urmează a acoperi nevoile zonale – şi nu numai – de specialişti în domeniul culturii şi învăţământului; tehnicile de teatru aplicativ pot fi utilizate, deasemenea, ca instrument activ de învățare în mediile academice, comunitare și corporatiste.

Misiunea specializării se reflectă în conţinutul Planului de învăţământ şi al Fişelor disciplinelor, în Planul strategic şi în Planurile operaţionale (anuale), în ritmicitatea activităţilor artistice şi ştiinţifice, în caietele de sarcini pentru dotări în sprijinul cercetării, în calitatea personalului didactic etc.

 

Obiectivele strategice în domeniul specializării vizează:

  • pregătirea teoretică şi practică a absolvenţilor în domeniul teatru, prin formarea/dezvoltarea competențelor în domeniul teatrului aplicativ; se va pune accentul pe asigurarea unei mobilităţi şi flexibilităţi în pregătire, pentru posibilitatea unei adaptări rapide la mutaţiile/modificările pe piața muncii (determinate și de perspectiva integrării în U.E.);
  • oferirea unui grad înalt de competitivitate (programului Teatrul Aplicativ), în raport cu programele masterale de profil cu tradiţie, dar  şi cu cele mai nou înfiinţate, prin dezvoltarea unei gândiri și atitudini creative, adaptate secolului XXI;
  • dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul specializării şi în domenii conexe.

 

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR 2022 (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII)

Denumire calificare: Teatru aplicat

Denumire Ocupatie: Consultant artistic 265401

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Consultant artistic în teatru aplicativ