Specializarea Dirijat (cu direcțiile de studiu Dirijat cor academic, înființat în anul 1960 și Dirijat orchestră, reintrodus în 2009) are ca obiect de studiu arta interpretativă și vizează însușirea tehnicii dirijorale, a celei de lucru cu ansamblul, a sonorităților corale și orchestrale, a stilisticii interpretării, însușirea modalităților de
abordare și de realizare a repertoriilor și programelor de concert. Însușirea teoriei și a tehnicii dirijorale se realizează prin cursuri individuale de dirijat și analize de partituri, iar aplicabilitatea se concretizează în colaborarea cu ansamblul coral, cu orchestra universității, finalizarea constituindu-se în concerte anuale ale studenților de la aceste specializări.

Absolvenții au posibilitatea de a ocupa posturi de dirijori ai corurilor și orchestrelor academice (ale filarmonicilor, teatrelor de operă, studiourilor de radio și televiziune sau ale unor diverse ansambluri profesioniste), ai corurilor și orchestrelor liceelor de artă, ai corurilor bisericești (mitropolitane și episcopale), precum și posibilitatea de a înființa și a conduce ansambluri de amatori.

Activități

  • Concerte corale în țară și străinătate;
  • Concerte ale Corului și Orchestrei Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iaşi;
  • Masterclass internațional pentru dirijorii de cor;
  • Participări la festivaluri și concursuri naționale și internaționale;
  • Emisiuni radio și TV;
  • Imprimarea activităților artistice (CD, DVD).