Subordonat Facultăţii de Interpretare, Compoziţie şi Studii muzicale teoretice și Școlii doctorale în domeniul Muzică din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi, centrul a fost constituit şi acreditat  de CNCSIS în 2004. În prezent funcţionează pe baza Hotărârii Senatului din februarie 2012. Centrul integrează și susține cercetarea în domeniul muzicii academice și tradiționale, manifestată prin creații muzicologice, interpretative și componistice ale cadrelor didactice, doctoranzilor şi masteranzilor facultăţii.

Obiectivele Centrului de cercetare şi creaţie artistică “Ştiinţa Muzicii”:

 • cuprinderea într-o viziune holistică a creaţiei componistice, a interpretării muzicale şi a muzicologiei practicate de cadrele didactice, doctoranzii şi masteranzii facultăţii.
 • organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, stagii de pregătire, seminarii şi dezbateri în toate ramurile teoriei şi practicii muzicale, urmărindu-se relaţionarea disciplinelor şi profesiilor muzicale, a domeniilor şi temelor de cercetare, în spiritul transdisciplinar şi intercultural al contemporaneităţii;
 • elaborarea şi coordonarea unor proiecte de cercetare/creaţie sau a unor proiecte culturale menite să stimuleze investigarea trecutului şi prezentului artei ieşene, promovarea tinerilor artişti, relaţionarea trăsăturilor identitare cu embleme ale culturii muzicale universale;
 • iniţierea şi dezvoltarea de raporturi de colaborare cu diferite instituţii româneşti şi internaţionale vizând realizarea unor activităţi de cercetare, promovare a produsului artistic, educaţie cultural-artistică a tinerilor şi a adultilor.
 • polarizarea interesului şi activităţii specialiştilor în domeniile abordate, favorizarea contactelor şi cooperarii dintre diferitele instituţii, precum şi a colaborării între autorităţi şi societatea civilă;
 • editarea, traducerea şi publicarea de partituri şi lucrări ştiinţifice, editarea de cd-uri, dvd-uri – realizări de autor ale membrilor comunităţii muzicale ieşene.

Activităţi principale

publicarea de studii şi lucrări valorificând rezultatele cercetării în plan naţional şi internaţional prin revistele Centrului: Artes şi Byzantion.

Din anul 2017, revista Artes Journal of Musicology (redactor șef: prof. univ. dr. Laura Vasiliu; comitetul editorial: conf. univ. dr. Gabriela Vlahopol, conf. univ. dr. Diana Beatrice Andron, conf. univ. dr. Zamfira Dănilă, lect. univ. dr. Rosina Caterina Filimon) include și rezultatele cercetării bizantinologice alături de cele specifice muzicologiei generale.

În următorii ani, activitatea de cercetare a centrului a fost asigurată de 3 reviste de muzicologie: Artes Journal of Musicology, Musicologia Mirabilis (coordonatori: conf. univ. dr. Loredana Iațeșen, conf. univ. dr. Diana Beatrice Andron) și de revista Arta on-line (coordonatori: conf. univ. dr. Loredana Iațeșen, asist.univ. dr. Mihaela Georgiana Balan).

Revista Artes
Publică studii de cercetare în principalele domenii ale muzicologiei: Istoria muzicii, Teoria muzicii, Analiză muzicală, Estetică muzicală, Etnomuzicologie, Bizantinologie muzicală, Teoria interpretării muzicale.
Numărul 1 al revistei ARTES a apărut în 1996, fiind conceput ca un volum de studii de teoria artei (muzică, teatru, arte plastice), volum publicat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.
Începând cu numărul 4, profilul tematic al revistei devine exclusiv muzical. Conţinutul şi periodicitatea sa au fost în strânsă legătură cu Simpozionul Naţional de Muzicologie „Ştiinţa muzicii”, organizat, începând cu 1997, de Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, cu Simpozionul Naţional de Muzicologie „Identitate și contextualitate stilistică în creația muzicală românească”, inițiat de aceeași institutie în 2007, cu Simpozionul Internațional de Bizantinologie, inițiat în 2008 şi cu obiectivele Centrului de cercetare „Ştiinţa muzicii”, acreditat CNCSIS în 2004.
Odată cu numărul 11/2011, revista ARTES a devenit bilingvă, fiind publicată în limbile română și engleză. Tematica s-a extins cuprinzând și cercetări de bizantinologie, iar de la nr. 15 denumirea revistei se schimbă în Artes. Revistă de Muzicologie.
Artes. Revistă de Muzicologie a fost indexata in baze de date internaționale CEEOL, BDI.
În 2020 s-au publicat 2 numere (21-22) ale revistei Artes Journal of Musicology și volumul Artă și Cercetare provocări contemporane Art and Research – Contemporary Challenges, prin colaborarea centrelor de cercetare din cadrul Universității.

Revista Musicologia Mirabilis
Este receptată ca o împlinire a tinerilor muzicologi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, formaţi în cadrul unor instituţii prestigioase de învăţământ muzical superior (Iaşi, Cluj, Bucureşti, Chişinău)
În anul 2003, avea loc prima ediţie a Simpozionului sub coordonarea mentorilor muzicologi – prof. univ. dr. Laura Vasiliu şi prof. univ. dr. Gheorghe Duţică. Lucrările, concentrate în special pe tematica universală, au fost publicate în primul volum Musicologia Mirabilis la Editura Dominor, Bucureşti, 2005. În cuprinsul aceluiaşi an, a avut loc o extensie a simpozionului, prin organizarea Concursului Naţional Studenţesc de Muzicologie, cu tematica Receptarea artei enesciene în contextul culturii universale româneşti, studiile tinerilor cercetători fiind reunite în volumul al II-lea, apărut în 2007, la Editura Artes, Iaşi. Următoarea ediţie a simpozionului s-a desfăşurat în anul 2007, cuprinzând lucrări organizate pe secţiuni diverse (Teorie şi formă, Stilistică-Muzică universală, Stilistică – Muzică românească, Estetică muzicală) ce au fost incluse în 2009, în volumul al III-lea. Volumele 4 și 5 Musicologia Mirabilis s-au publicat la Editura Artes, în anul 2017 și, respectiv, în 2019.

Revista Arta on-line
În anul 2008 studenții Universității Naționale de Arte George Enescu își propuneau publicarea continuă a articolelor în revista Arta on line, într-un nou format ce urmărea accesibilizarea informațiilor legate de viața artistică ieșeană, pentru studenții din țară și din străinătate dar și pentru publicul doritor de critică specializată. Materialele postate sunt cronici, recenzii, interviuri, eseuri din domeniile muzică, teatru, arte vizuale.
În anul 2015 revista Arta on-line devine o publicație de specialitate a Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, în care vor publica periodic articole de critică muzicală sau în genuri jurnalistice diverse studenți și cadre didactice.

Alte activități:

 • organizarea periodică de simpozioane, conferinţe pe tematici tradiţionale ale cercetării ieşene
 • participarea şi organizarea unor congrese de muzicologie în colaborare cu universităţi şi/sau organizaţii internaţionale de profil;
 • organizarea unor festivaluri şi concursuri cu participarea studenţilor (Festivalul muzicii româneşti, Concursul de compoziţie „Alexandru Zirra”, Concursul de muzicologie Musicologia mirabilis, Concursuri de interpretare muzicală);

organizarea şi promovarea stagiunii muzicale a UNAGE

Consiliu director:

 1. Director: univ.dr. Otilia Laura Vasiliu
 2. Responsabil administrativ I: univ.dr. Tatiana Pocinoc
 3. Responsabil administrativ II : Prof. univ.dr. Dan Prelipcean
 4. Organizare evenimente științifice: Lect.univ.dr. Gabriela Vlahopol
 5. Organizare evenimente artistice: Conf.univ.dr. Brândușa Tudor
 6. Responsabil relaţii internaţionale: Conf. univ.dr. Diana Beatrice Andron
 7. Responsabil cu promovarea şi imaginea: Lect. univ. Florin Luchian

Membri:

 1. Prof. univ.dr. Romeo Cozma
 2. Prof. univ.dr. Doru Albu
 3. Prof. univ.dr. Aurelia Simion
 4. Prof. univ.dr.Bujor Prelipcean
 5. Prof. univ.dr. Constantin Stanciu
 6. Prof.univ.dr. Carmen Chelaru
 7. Prof. univ.dr. Petrea Gâscă
 8. Prof. univ.dr. Elena Ovănescu
 9. Prof. univ.dr. Leonard Dumitriu
 10. Prof. univ. dr. Luminiţa Duţică
 11. Conf. univ. dr. Ciprian Ion
 12. Conf. univ. dr. George Dumitriu
 13. Conf..univ. dr. Loredana Iatesen
 14. Conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă
 15. Conf. univ. dr. Bogdan Chiroşcă
 16. Lect univ. dr. Rosina Filimon
 17. Lect. univ. dr. Cristina Răducanu
 18. Lect. univ. dr. Bogdan Cojocariu
 19. Conf. univ. dr. Ionela Butu
 20. Conf. univ. dr. Dan Spînu
 21. Lect. univ.dr. Ioana Stănescu
 22. Lect.univ.dr. Cristina Simionescu
 23. Lect.univ.dr. Doina Dumitriu
 24. Lect. univ.dr. Fărcăşel Călin
 25. Lect. univ.dr. Ciprian Chiţu
 26. Lect.univ.dr. Consuela Radu-Țaga
 27. Lect.univ.dr. Andrei Enoiu-Pânzariu
 28. Lect. univ.dr. Mihaela Gârlea
 29. Asist. univ.dr. Daniel Paicu
 30. Asist.univ.dr. Tudor Bolnavu
 31. Asist. univ.dr. Mihaela Balan
 32. Prof.asociat dr. Alex Vasiliu
 33. Prof.asociat drd. Adrian Sîrbu
 34. Dr. Dalia Rusu-Persic
 35. Dr. Ligia Fărcăşel
 36. Dr. Carmen Feraru
 37. Drd.Paul Pintilie
 38. Drd.Lucian Cheran
 39. Drd. Răzvan Pârvu

Muzicologie
Istorie şi istoriografie muzicală
Teorie şi analiză muzicală
Etnomuzicologie
Psihologie şi sociologie muzicală
Estetică şi critică muzicală
Educaţie interculturală

Compoziţie muzicală
Creaţie muzicală cultă
Creaţie muzicală de divertisment

Interpretarea muzicală
Teoria interpretării muzicale
Istoria interpretării muzicale
Pedagogia instrumentului/vocii

Echipamente și dotări

 • Biblioteca UNAGE – fond de carte, partituri, periodice, catalog online, sală de lectură*
 • Cabinetul acustic – fond de CD-uri, DVD-uri, înregistrări audio și video documentare*
 • Laboratorul de muzică electro-acustică*
 • Sala de concert ”Eduard Caudella”*
 • Sala de conferințe ”George Pascu”*
 • Sala de concert ”Studio Anton Diaconu”*
 • Sala de calculatoare*
 • Biblioteca UNAGE – fond de carte, partituri, periodice, catalog online, sală de lectură
 • Cabinetul acustic – fond de CD-uri, DVD-uri, înregistrări audio și video documentare
 • Laboratorul de muzică electro-acustică
 • Sala de concert ”Eduard Caudella”
 • Sala de conferințe ”George Pascu”
 • Sala de concert ”Studio Anton Diaconu”
 • Sala de calculatoare