Specializări pentru studiile de Masterat:

INTERPRETARE MUZICALĂ

Programul de Masterat ce poartă titulatura de Interpretare muzicală, avizat în 2007, reprezintă ciclul al II-lea de studii universitare, structurat pe două module (forma de învăţământ universitar – cu frecvenţă):

  1. Interpretare muzicală instrumentală;
  2. Interpretare muzicală vocală.

Programele de Masterat sunt structurate în continuitate şi deplină concordanţă cu programele de studii de Licenţă, astfel încât să asigure aprofundarea şi perfecţionarea profesională, precum şi desăvârşirea tinerilor masteranzi în domeniile propuse, deschizându-le drumul spre studiile doctorale.

În cadrul acestui program s-a urmărit împletirea judicioasă a componentei de strictă specialitate – prin disciplinele de aprofundare, cu disciplinele de sinteză și opţionale – elementele de practică muzicală fiind întrepătrunse cu elemente de cercetare ştiinţifică și didactică.

Studiile de Masterat oferă următoarele competenţe profesionale: solişti instrumentişti sau solişti vocali, artişti instrumentişti sau vocali în formaţii camerale sau orchestrale, pianişti acompaniatori, profesori de instrument sau de canto.

CULTURI MUZICALE ACADEMICE ȘI TRADIŢIONALE

Programul de Masterat Cercetare științifică (Creație artistică), specializarea Culturi Muzicale Academice şi Tradiţionale este un program de profesionalizare ce are ca obiectiv aprofundarea deprinderilor şi cunoştinţelor obţinute în timpul ciclului de licenţă, realizarea unei viziuni mai largi asupra fenomenului muzical prin intermediul disciplinelor de cunoaștere avansată sau a disciplinelor grupate în module de pregătire complementară (opționale) şi de cercetare în vederea continuării studiilor la nivel de Doctorat.

Programul conţine două direcţii de studiu: (1) Muzică şi (2) Muzică religioasă, adresându-se, în primul rând, absolvenţilor acestor specializări, dar şi diverşilor licenţiaţi în muzică, cunoscători ai domeniilor. Forma de învăţământ: curs de zi. Durata studiilor: 2 ani (4 semestre).

MUZICOLOGIE, COMPOZIȚIE, DIRIJAT

Programul de Masterat Muzicologie, Compoziţie, Dirijat, este un program de profesionalizare destinat absolvenţilor de licenţă de la specializările cuprinse în titulatură, specializări ce se regăsesc în pachete separate de cursuri. Programul are misiunea de dobândire a unor competenţe profesionale superioare, de realizare a unei viziuni interdisciplinare asupra fenomenului muzical, prin asimilarea disciplinelor de sinteză, de cercetare şi creaţie artistică, prin intermediul unor proiecte specifice.