Specializarea Interpretare Muzicală – Canto are ca scop pregătirea viitorilor interpreţi de lied, oratoriu, operă, operetă, profesori în instituţiile de învăţământ. Aria curriculară largă asigură, pe lângă o bună pregătire muzicală teoretică, însuşirea deprinderilor tehnico- interpretative specifice genului vocal, pentru a putea răspunde exigenţelor tehnice şi stilistice impuse de repertoriu.

Alături de disciplinele de specialitate, studenţilor li se oferă posibilitatea participării la recitaluri şi spectacole, pentru o bună pregătire artistică practică. Absolvenţii acestei specializări pot deveni solişti vocali sau corişti, în cadrul instituţiilor de profil, sau profesori de canto, în cadrul instituţiilor de învăţământ vocațional.

Activități

  • Recitaluri vocal-instrumentale în săli de concerte din țară și străinătate;
  • Participarea ca soliști în concerte alături de Orchestra Simfonică a Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iaşi;
  • Realizarea de spectacole de operă în cadrul cursului Operă-Teatru muzical;
  • Stagii de practică în colaborare cu instituțiile artistice partenere – Ateneul Național Iași, Filarmonica „Moldova” Iași.
  • Masterclassuri naționale și internaționale de interpretare vocală;
  • Participări la festivaluri și concursuri naționale și internaționale;
  • Participări la emisiuni radio și tv;
  • Imprimarea activităților artistice (CD, DVD).