Specializarea Muzicologie s-a înființat în anul 1975 și are menirea de a forma cercetători ai fenomenului muzical, în toate ipostazele sale (creație, interpretare, receptare, educație), critici muzicali competenți, capabili să se exprime pe toate canalele media, cadre didactice pregătite pentru învățământul liceal și universitar de profil.

Aria de studiu cuprinde zonele de cultură istorică și estetică, cea de scriitură și limbaje muzicale, iar direcția formativă, de specialitate – reprezentată prin disciplinele Muzicologie, Etnomuzicologie, Critică muzicală, Jurnalism muzical radiofonic și de televiziune – vizează asimilarea tehnicilor de documentare, redactare și exemplificare specifice fiecărui nivel și obiectiv al practicii muzicologice și jurnalistice.

Absolvenții specializării Muzicologie au oportunități diverse și atractive de angajare ulterioară în diverse domenii: învățământ (profesor de educație muzicală, istoria muzicii, forme și analize muzicale), cercetare (cercetător științific), massmedia (redactor muzical: radio-TV, edituri, ziare și reviste cu profil cultural, case de discuri), cultură (manager cultural și impresar artistic, secretar muzical).

Activități

  • Participarea studenților la sesiuni științifice și concursuri de muzicologie (Concursul Naţional Musicologia Mirabilis, Iaşi;
    Concursul Naţional de Muzicologie, Cluj-Napoca; Concursul Naţional de Muzicologie, Bucureşti etc.);
  • Publicarea studiilor prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice în volumul studenţesc Musicologia Mirabilis (la Editura Artes a universității);
  • Publicarea articolelor de critică muzicală în revista on-line Arta (revistaartaiasi.ro, revista-arta.blogspot.ro) a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”, revista Actualitatea Muzicală, revista culturală Cronica etc.;
  • Prezentări de emisiuni radio și TV, audiții muzicale, concerte din cadrul stagiunilor camerale şi simfonice ale universităţii;
  • Practică în cadrul instituţiilor mass-media: Radio Iaşi, Radio Trinitas, TVR Iaşi.