Specializarea Muzică religioasă a fost înființată în anul 1992 sub îndrumarea Preotului conf. univ. dr. Florin Bucescu, renumit dascăl de muzică, bizantinolog și folclorist din Iași. Studenții acestei specializări sunt pregătiți pentru a cunoaște cultura muzicală liturgică ortodoxă cu repertoriile specifice. Alături de disciplinele de specialitate (Teoria Muzicii Bizantine, Paleografie muzicală bizantină, Cânt bizantin, Ansamblu psaltic, Istoria muzicii bizantine) predate în prezent de conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă și lector univ. dr. Adrian Sîrbu, studenților li se oferă posibilitatea unei formări muzicale generale complexe, prin studiul disciplinelor fundamentale Teorie, solfegiu, dictat, Armonie, Contrapunct, Forme și analize muzicale, Folclor muzical, Estetică muzicală, Dirijat cor, Ansamblu coral, Istoria muzicii universale, pentru ca, după absolvirea studiilor de licență și a cursurilor modulului I ale Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, să poată
deveni dirijori de formații psaltice sau corale, precum și profesori de Educație muzicală la nivelul studiilor gimnaziale.

Absolvenții studiilor de licență au posibilitatea de a continua aprofundarea specializării la Masterat, în cadrul modului de Muzică religioasă. Urmând și modulul al II-lea al cursurilor Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, vor putea preda Muzica psaltică în liceele cu profil teologic și Educație Muzicală la nivel de liceu.

Activități liturgice și artistice

  • Capela Sf. M. Mc. Dimitrie este un locaş sfânt care are o vocaţie multiplă într-o instituţie de învăţământ superior: consolidarea prin rugăciune a legăturilor dintre spiritualitatea ortodoxă şi artele mileniului III, acordarea de asistenţă religioasă personalului ortodox al instituţiei, deschiderea către un dialog ecumenic sincer cu creştinii de alte confesiuni şi rolul de laborator pentru seminarii cu studenţii de la specializărea muzică religioasă.
  • Corul academic „Byzantion” este o formaţie de muzică psaltică cu numeroase participări la festivaluri și simpozioane de muzică religioasă, sărbători ale mănăstirilor și parohiilor ortodoxe din România, Grecia, Rusia, Polonia, Germania, Belgia, Luxemburg, Franţa, Spania, Italia.
  • Ansamblul vocal-instrumental „Floralia” oferă studenţilor posibilitatea de a interpreta muzica veche românească în cadru concertistic, atât pe scene naționale, cât și internaționale, în cadrul unor renumite festivaluri de profil.
  • Masterclass-ul de cânt bizantin, activitate aflată la a XIII-a ediţie (2020), se bucură de participarea unor personalităţi de talie internaţională în domeniul predării, cercetării și interpretării muzicii bisericești.