Specializarea Compoziție Muzicală – Compoziție clasică, Compoziție muzică ușoară, Jazz este constituită din două direcții de studiu.

Începând din anul universitar 1971-1972, direcția de studiu Compoziţie muzicală clasică a fost organizată cu scopul de a forma creatori de muzică, profesionişti pregătiţi să abordeze genurile de creaţie specifice muzicii clasice.

Ariile de cercetare şi creaţie cuprinse în programul de învăţământ urmăresc însuşirea şi perfecţionarea tehnicilor de compoziţe muzicală, abordând diferite tipuri de scriitură vocală și instrumentală, de la ansambluri mici până la cele mai complexe, astfel încât, prin cunoştinţele dobândite, fiecare student să-şi elaboreze o metodă proprie de compoziţie, adecvată aptitudinilor şi aspiraţiilor sale.

După încheierea studiilor, absolvenţii acestui domeniu – compozitorii – au posibilitatea de a ocupa posturi de referenţi artistici, ilustratori muzicali, editori radio-TV (case de discuri), producători şi redactori muzicali.

Activități

 • Concursul Național Studențesc de Compoziție „Alexandru Zirra”;
 • Concertul Claselor de Compoziție (cu participarea studenților compozitori din principalele centre de învățământ artistic din țară și Republica Moldova;
 • Recitalul clasei de Compoziție;
 • Imprimarea activităților artistice (CD, DVD).

Direcția de studiu Compoziţie jazz și muzică ușoară a fost înființat în anul 1994, fiind unul din primele de acest gen din țară.  O dată cu introducerea sa, genurile jazz și pop au fost pentru prima oară studiate oficial în învățământul muzical ieșean.

Acest program de studii asigură toate cunoștințele și formarea deprinderilor necesare unui profesionist în domeniu, atât în ce privește însușirea limbajului muzical specific acestor genuri cât și al tehnicilor de compoziție și orchestrație specifice. Latura interpretativă este acoperită prin studiul instrumentelor proprii acestor genuri și prin dobândirea deprinderilor de a activa în ansamblurile specifice (combo, grup pop, big band), în paralel însușindu-se un repertoriu amplu constând în cele mai reprezentative piese din genurile swing, jazz latino-american, fusion, soul, funk, pop, diverse specii de rock, etc. Nu în ultimul rând, deoarece muzicianul jazz/pop/rock activează într-o piață liberă, acest program de studii asigură și cunoștințe de producție muzicală audio/MIDI, pentru realizarea de aranjamente, înregistrări demo, sonorizări, ceea ce asigură muzicianului aflat la început de drum un grad de autonomie față de serviciile firmelor de specialitate și șanse în plus de reușită.

Activități

 • Festivalul-Concurs Internațional Studențesc de Jazz de la Târgu Mureș;
 • Festivalul Internațional de Jazz de la Sibiu;
 • Festivalul „Jazz in The Park” – Cluj;
 • Iași Guitar Festival;
 • Concursul de creație și interpretare Iași Jazz Festival;
 • Concerte în Cluburile de jazz/rock/blues din Iași și din țară;
 • Imprimarea activităților artistice (CD, DVD).