Programul de studii universitare de masterat Arta actorului de film reprezintă cursuri cu durata de 2 ani, 120 de credite, cu frecvență și se finalizează prin examen de disertatie, care conferă dreptul legal de înscriere la doctorat si de a profesa în învătământul universitar.

Programul vizează pregătirea teoretică şi practică a absolvenţilor în domeniul teatru cu competențe în domeniul filmului, precum și dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul specializării şi în domenii conexe.

Calificarea ce poate fi obținută la absolvirea programului de studii masteral; Realizator emisiuni radio-tv – 265409 ; Redactor prezentator de televiziune – 265425; Instructor film – 265403; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Actor de film

Probele de concurs pentru admitere

  • Proba I: Interviu, acesta însoţit şi de un Curriculum vitae personal – pondere notă 50%
  • Proba II: – probă practică – pondere notă 50%