Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează Concursul Național de Interpretare „Eduard Caudella”.

Scopul Concursului Național de Interpretare „Eduard Caudella” este acela de a sprijini și promova tinerii artiști muzicieni aflați la început de carieră, cât și valorificarea repertoriu românesc, destinat muzicii de cameră și instrumentelor cu rol solistic.

În contextul actual din România, tinerii interpreți ce reprezintă noua generație de valori culturale autentice, au nevoie de o mai bună promovare și motivare pentru a urca pe marile scene naționale. Acest concurs se adresează tuturor categoriilor de instrumente (vioară și corzi grave, pian și canto, instrumente de suflat și percuție), urmând o succesiune trienală (fiecare categorie menționată repetându-se o dată la trei ani). În fiecare an va exista și secțiunea de muzică de cameră.