Începând din luna iulie 2022, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași este partener în derularea proiectului  POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299 – PROINVENT.

O descriere detaliată  a obiectivelor și etapelor de implementare sunt detaliate în pagina web a beneficiarului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – doctoranzi (etapa IULIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (.pdf)
Metodologie selecție grup țintă (.pdf)
Anexe documente (.docx)

Listă candidați grup țintă, etapa I (pdf)
Rezultate selecție grup țintă (pdf)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – doctoranzi (etapa OCTOMBRIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (pdf)
Metodologie selecție grup țintă (pdf)
Anexe (pdf)

Rezultate selecție grup țintă (pdf)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – postdoctoranzi (etapa OCTOMBRIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (pdf)
Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul UNAGE (pdf)
Calendar admitere (pdf)

Listă candidați înscriși (pdf)
Link Interviu (Microsoft Teams)

Evaluare candidati (pdf)
Rezultate finale (pdf)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță concursul pentru premierea rezultatelor in cadrul  proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.