Începând din luna iulie 2022, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași este partener în derularea proiectului  POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299 – PROINVENT.

O descriere detaliată  a obiectivelor și etapelor de implementare sunt detaliate în pagina web a beneficiarului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – doctoranzi (etapa IULIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (.pdf)
Metodologie selecție grup țintă (.pdf)
Anexe documente (.docx)

Listă candidați grup țintă, etapa I (pdf)
Rezultate selecție grup țintă (pdf)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – doctoranzi (etapa OCTOMBRIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (pdf)
Metodologie selecție grup țintă (pdf)
Anexe (pdf)

Rezultate selecție grup țintă (pdf)

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță – selecția grupului țintă – postdoctoranzi (etapa OCTOMBRIE 2022) în cadrul proiectului „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” – PROINVENT. Contract nr. 62487/03.06.2022 POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299.

Anunț (pdf)
Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul UNAGE (pdf)
Calendar admitere (pdf)

Listă candidați înscriși (pdf)
Link Interviu (Microsoft Teams)

Evaluare candidati (pdf)
Rezultate finale (pdf)