Finanțate de Ministerul Educației, proiectele au în vederea creşterea capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învățământ superior.
Descoperă proiectele noastre de cercetare și dezvoltare instituțională, în funcție de domeniu.

Valoarea totală a proiectelor aprobate în anul 2023 este de 1.388.159 lei din care, 1.241.500 lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Domeniul 1
Titlu: Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate;
Coordonator: Lector univ. dr.Enoiu Pânzariu Andrei;
Bugetul proiectului: 175.000 lei,  196.000 lei (total)

Domeniul 2
Titlu: UNAGE-Net. Mecanisme de internaționalizare a educației masterale și doctorale din cadrul UNAGE Iași prin racordarea la rețele internaționale de educație și cercetare;
Coordonator: Prof. univ.. dr. Nae Cristian
Bugetul proiectului: 237.000 lei,  264.469 lei (total)

Domeniul 3
Titlu: Mobile Art Hub;
Coordonator: Lector.univ.dr. Soreanu Cătălin
Bugetul proiectului: 300.000 lei,  336.000 lei (total)

Domeniul 4
Titlu: SAS-UNAGE – Promovarea și dezvoltarea abilitaților anteprenoriale studențești în domeniul artelor;
Coordonator:  Lector univ. dr. Nae Oana Maria;
Bugetul proiectului: 70.000 lei,  77.690 lei (total)

Domeniul 5
Titlu: Digitalizarea procesului de admitere la universitate; Eficientizarea utilizării spațiilor universității prin programare online; Dotarea Laboratorului dedicat metodelor digitale de studiu;
Coordonator: Conf.univ.dr. Spînu Dan;
Bugetul proiectului: 187.000 lei,  209.000 lei (total)

Domeniul 6
Titlu: DOCTART.NET: rețea de laboratoare de cercetare artistică ale Școlilor doctorale din UNAGE Iași;
Coordonator:  Prof . univ. dr. Matei Bejenaru;
Bugetul proiectului: 160.000 lei,  179.000 lei (total)

Domeniul 7
Titlu: Absolvenți-Angajati-Angajatori. Instrumente de inserție a absolvenților din învățământul superior artistic în piața muncii
Coordonator:  Conf . univ. dr. Adrian Stoleriu
Bugetul proiectului: 112.500 lei,  126.000 lei (total)

Domeniul 1
Titlu: Pași în artă;
Coordonator: Prof. univ. dr. Ciobotaru Anca;
Scop: Dezvoltarea instituțională și optimizarea activităților de consiliere oferite de UNAGE (prin implicarea studenților  și cadrelor didactice) elevilor de liceu și consilierilor școlari – în direcția sporirii accesului la învățământul superior și înțelegerea modalităților de exploatare a relației dintre artă și comunitate, în contexte extrascenice. CNFIS-FDI-2022-0228
Raport sintentic FDI-2022-0228 [PDF]
 

Domeniul 2
Titlu: DOCTART.INT: platformă petru colaborări internaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași
Coordonator: Prof. univ. dr. Bejenaru Matei
Scop: crearea unui cadru de dezvoltare a colaborării internaționale a școlilor doctorale din UNAGE prin promovarea rezultatelor cercetării doctorale din UNAGE, a facilităților Centrului de resurse internaționale DOCTART.INFO și a portalului educational DOCTART.RO. CNFIS-FDI-2022-0390

Domeniul 3
Titlu: aLab – Laborator de practică și cercetare artistică al UNAGE Iași;
Coordonator: Lector.univ.dr. Soreanu Cătălin ;
Scop: valorificarea bazei de imagine, film și text documentar care marchează  traseul evolutiv al instituției, repere fundamentale ale consacrării valorilor tradiției artistice și educaționale în cronologia artelor la nivel național, prezentate publicului prin intermediul noilor tehnologii expozițiionale în cadrul expoziției permanente a Muzeului UNAGE. CNFIS-FDI-2022-0052

Domeniul 4
Titlu: SAS-UNAGE – Mai multe șanse pentru viitor;
Coordonator:  Conf. univ.dr. Acostioaei Dan;
Scop: racordarea studenților UNAGE la mediul antreprenorial, local național și internațional, identificarea unor oportunități de carieră și surse de finanțare pentru o activitate profesională sustenabilă după absolvire și clarificarea unor metode de atragere de fonduri; dobândirea de cunoștințe cu caracter antreprenorial/managerial. CNFIS-FDI-2022-0157

Domeniul 5
Titlu: Digitalizarea sistemului de evaluare a activității didactice a studenților și a evaluării cadrelor didactice de către studenți și colegi; îmbunătățirea suportului pentru metode digitale de studiu;
Coordonator: Conf.univ.dr. Spînu Dan;
Scop: eficientizarea sistemului de notare a studenților prin intermediul unui catalog online și a procesului de evaluare online a cadrelor didactice de către colegi și studenți , fapt care contribuie la îmbunătățirea calității activității didactice și respectării deontologiei și eticii academice prin asigurarea transparenței demersului de evaluare a performanțelor academice. CNFIS-FDI-2022-0110

Domeniul 6
Titlu: Optimizarea capacității de producție și diseminare a cercetării artistice din cadrul UNAGE Iai prin dezvoltarea Institutului de Cercetare Multidisciplinară în Artă;
Coordonator: Prof.univ.dr. Nae Cristian;
Scop: Proiectul a vizat optimizarea capacității de producție și diseminare internațională a cercetării artistice din cadrul UNAGE Iași prin dezvoltarea capitalului uman implicat în cercetare în cadrul instituției, susținerea activităților de cercetare artistică și științifică inter-, multi- și transdisciplinare și îmbunătățirea infrastructurii și activității editoriale a instituției. CNFIS-FDI-2022-0352

Domeniul 1
Titlu: Arta de a fi tu însuți. Promovarea educației artistice prin măsuri de facilitare a accesului la studii superioare și a inserției pe piața muncii;
Coordonator: Lect.univ.dr. Sandra Mavhima;
Scop: Creșterea incluziunii sociale la nivelul UNAGE PRIN DERULAREA DE ACTIVITĂȚI INTEGRATE CE STIMULEAZĂ ACCESUL LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AL ELEVILOR DE LICEU DIN ZONELE DEFAVORIZATE ALE REGIUNII DE Nord-Est și prin corelarea competențelor dobândite în universitate cu cerințele de pe piața muncii.
Raport sintetic FDI 2021-0299 [PDF]

Domeniul 2
Titlu: Consolidarea și dotarea noului program Painting – Fine Arts (cu predare în limba engleză) al FAVD –UNAGE Iași
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristian Ungureanu
Scop: Scopul proiectului este acela de a dezvolta și promova oferta academică a UNAGE, la nivel de licență (în momentul de față), cu intenția de a dezvolta noul program Painting – Fine Arts (cu predare în engleză) la nivel masteral și doctoral, prin racordarea eficientă la standardele și competențele învățământului universitar artistic european (cu precădere) și din celelalte continente.

Domeniul 3
Titlu: Baza extinsă de activități și practici în arte – Baza Aparte extinsă;
Coordonator: Lector.univ.dr. Catalin Soreanu;
Scop: Proiectul are ca scop stimularea și eficientizarea activităților expoziționale realizate în Galeria Aparte, ca bază de practică a studenților UNAGE Iași, parte a procesului didactic interdisciplinar, cu accent pe disiminarea și internaționalizarea rezultatelor. Sunt propuse activități de lărgire a bazei logistice, de promovare a galeriei, precum și organizarea de evenimente artistice educaționale;
Raport sintetic FDI-2021-0093 [PDF]

Domeniul 4
Titlu: Strategii antreprenoriale în domeniul artelor – oportunități și riscuri;
Coordonator: Lector.univ.dr. Andrei Enoiu;
Scop: Oferirea unui climat optim pentru studenții și absolvenții UNAGE Iași în vederea inițierii și dezvoltării activităților anteprenoriale, prin realizarea unui centru și platforme online dedicate, organizarea unor conferințe/ateliere de lucru/masterclass cu anteprenori de success/finanțatori și sesiuni de training în cadrul unor ONG-uri, din domeniul artelor.
Raport sintetic FDI-2021-0153 [PDF]

Domeniul 5
Titlu: Afterschool: modalitați colaborative de formare continuă în domeniul artelor vizuale adaptate provocărilor societatii deschise;
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristian Nae;
Scop: Dezvoltarea, diversificarea și eficientizarea competențelor teoretice, didactice, aplicative și psihopedagogice, precum și a modalităților de predare-învățare-evaluare în domeniul artistic din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design a UNAGE Iași prin încurajarea schimbului de experiență cu privire la metodologiile de comunicare și evaluare a rezultatelor proceselor de cercetare artistică utilizate atât în mediul academic cât și în rândul profesioniștilor din domeniul artistic, precum și prin dezvoltarea competențelor de tele-educație în sensul manifestării unei conduite metodologice inovative în plan pedagogic şi artistic în acord cu principiile cunoașterii deschise, în perioada mai-decembrie 2021.
Raport sintetic FDI-2021-0156

Domeniul 6
Titlu: DOCTART – Centru de resurse informationale ale scolilor doctorale din UNAGE Iasi;
Coordonator: Prof.univ.dr. Matei Bejenaru;
Scop: Crearea un cadru de dezvoltare a cercetării artistice din cadrul școlilor doctorale din Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE Iași) prin înființarea unui centru de resurse informaționale, organizarea unor serii de conferințe internaționale ale școlilor doctorale și amenajarea unui spațiu de expunere a proiectelor de cercetare artistică doctorală.
Raport sintetic FDI-2021-0286 [PDF]

Domeniul 1
Titlu: Domeniul artistic – perspective si oportunitati;
Coordonator: Lect.univ.dr. Andrei Enoiu;
Scop: Scopul proiectului îl constituie consilierea și orientarea elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar vocațional – ciclul liceal, prin organizarea unor sesiuni de comunicare și cursuri de pregătire, în vederea încurajării continuării studiilor, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Raport sintetic [PDF]

Domeniul 2
Titlu: Promovarea si dezvoltarea unui nou program academic in limba engleza;
Coordonator: Conf.univ.dr. Cristian Ungureanu;
Scop: Scopul proiectului este acela de a promova și dezvolta oferta academică a UNAGE prin racordarea eficientă la standardele și competențele învățământului universitar artistic european și international.
Raport sintetic [PDF]

Domeniul 3
Titlu: Baza de activitati si practici in arte – Baza apARTe;
Coordonator: Lect.univ.dr. Catalin Soreanu;
Scop: Proiectul propune stimularea și eficientizarea activităților expoziționale realizate în Galeria apARTe de către studenții UNAGE Iași, ca parte a procesului didactic de achiziționare a cunoștințelor interdisciplinare specifice artelor contemporane. Sunt propuse activități de recondiționare, dotare cu echipament și de promovare a galeriei, precum și organizarea de evenimente artistice educaționale.

Domeniul 4
Titlu: Societatea antreprenoriala a studentilor – arte vizuale si design, consolidarea unui climat educational adaptat la schimbarile pietei muncii;
Coordonator: Conf.univ.dr. Dan Acostioaie;
Scop: Familiarizarea unui numar de 150 de studenti, masteranzi si absolventi cu mediul anteprenorial din domeniul artistic, multiplicarea perspectivelor de angajare in paralel cu stimularea unor noi initiative antreprenoriale studentesti, avand in vedere o mai buna racordare la piata muncii a UNAGE, prin organizarea unei serii de activitati de catre SAS-AVD, in perioada aprilie-noiembrie 2020.
Raport sintetic [PDF]

Domeniul 5
Titlu: Calitate in procesul didactic universitar prin utilizarea pe platforme eLearning a materialului didactic multimedial;
Coordonator: Prof.univ.dr. Florin Grigoras;
Scop: Imbunatatirea calitatii activitatii didactice in UNAGE Iasi prin elaborarea de material didactic in format  multimedial, integrat pe Platforma proprie eLearning. Dezvoltarea unei metode practice generice, ce va fi  difuzata intregii comunitati academice de la nivelul Universitatii, dar si pe plan national, mediului  universitar romanesc, precum si partenerilor de peste hotare ai Universitatii.
Raport sintetic [PDF]

Domeniul 6
Titlu: Arta si cercetare – provocari contemporane;
Coordonator: Prof.univ.dr. Anca Ciobotaru;
Scop: Dezvoltarea instituțională în direcția studiilor doctorale prin susținerea activităților de optimizare a procesului de corelare a creației aristice cu cel al cercetării de excelență, și asigurarea sustenabilității proiectelor desfășurate în cadrul Școlilor Doctorale și al Centrelor de Cercetare și Creație Artistică.
Raport sintetic [PDF]

Domeniul 1
Titlu: Campanie de identificare si atragere a tinerilor proveniti, in special, din medii defavorizate;
Coordonator: Conf.univ.dr. Doru Zaharia;
Scop: Realizarea unei colaborări pe termen mediu și lung cu Inspectoratele Școlare Județene pentru identificarea instituțiilor de învățământ liceal în care se află posibili candidați, provenind din localități rurale ce au instituții liceale, orașe mici și medii defavorizate cu potențial pentru domenii specifice ale UNAGE Iași și organizarea de întâlniri cu aceștia în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui și Suceava.

Domeniul 2
Titlu: Colaborare universitara transfrontaliera prin dialogul Scolilor doctorale din cadrul Consortiului CUMRU;
Coordonator: Prof.univ.dr. Florin Grigoras;
Scop: Proiectul este destinat cresterii dimensiunii internationale a UNAGE Iasi prin intensificarea colaborarii din cadrul consortiului transfrontalier CUMRU, anume stimularea dialogului dintre scolile doctorale ce apartin universitatilor membre ale consortiului.

Domeniul 5
Titlu: Implementarea noilor tehnologii in procesul didactic;
Coordonator: Lect.univ.dr. Andrei Enoiu;
Scop: Revigorarea materialului didactic utilizat.

Rapoarte sintetice FDI 2019 [PDF]

Domeniul 2
Titlu: Acreditarea de noi programe academice în limba engleză;
Coordonator: conf.univ.dr. Cristian Ungureanu;
Scop: Scopul proiectului este acela de a dezvolta oferta academică a UNAGE Iași prin racordarea eficientă la standardele și compețentele învățământului universitar artistic european și internațional.