Proiecte cu finanțare europeană în care UNAGE este beneficiar sau partener.

PROGRAM PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI Șl INOVĂRII ÎN CERCETAREA DOCTORALĂ ȘI POSTDOCTORALĂ DE EXCELENŢĂ” (PROINVENT)

cod SMIS 153299, cofinanțat din Fondul Social European prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 6- Educație și competențe; Prioritatea de investiții- 10.iv. îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte POCU/ 993/ 6/ 13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași este unul din partenerii proiectului PROINVENT în care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este beneficiar.

Retea colaborativa online in invatamantul superior artistic romanesc pentru compatibilitatea absolventului de design grafic si industrial pe piata muncii

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi Axa Prioritară 1/ DMI 1.2. Calitate în învăţământul superior

Institutul de Studii Muzicale Doctorale Avansate – MIDAS (Music Institute for Doctoral Advanced Studies

Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti Axa Prioritară 1/ DMI 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării