TRECÂND GRANIȚELE

Colaborări transnaționale și critică instituțională în expozițiile de artă din Estul Europei în perioada socialismului târziu (1964-1989)

Cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-1369, finanțat de CNCS-UEFISCDI prin programul PNCDI III

www.arteiasi.ro/transcol

Proiectul urmărește să investigheze constituirea, structura, interacțiunea și receptarea timpurie a rețelelor artistice alternative, a instituțiilor artistice auto- organizate și auto-gestionate și a practicilor expoziționale atât în interiorul cât și în afara Cortinei de Fier în perioada socialismului târziu – perioada de așa-zisă ”stagnare” asociată cu epoca lui Brejnev și ulterior cu perestroika.

Principalul său obiectiv este acela de a produce to produce o cartografie a practicilor artistice contra-culturale în fosta Europă de Est (derivate din arta conceptuală și performance), luând în considerare relațiile dintre acestea instituite la nivel local, național și transnațional, formele lor de organizare și de schimb cultural și programele curatoriale și expoziționale în care erau prezentate.

Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Cristian Nae

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ CONTEMPORANĂ N/E, EDIȚIA a II-a, Iași 2017

Organizator: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul de Artă

Parteneri: Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din Chişinău – Rep. Moldova

BIGC- Bienala Internațională de Gravură Contemporană, ediția a II-a, N/E, Iași 2017 urmărește creșterea vizibilității artei ieșene pe plan local, național, regional și internațional, îmbogățirea patrimoniului muzeal, promovarea principiilor și valorificarea în scopuri educative a învățământului artistic universitar și post universitar.
Proiectul cuprinde organizarea unei expoziții – concurs, care se adresează artiştilor plastici profesionişti, dar și studenţilor din anii terminali şi masteranzilor instituţiilor de învăţământ superior artistic, din ţară şi din străinătate.
Înscrierea pentru participarea la expoziția-concurs se efectuează online, în perioada 6 iulie – 27 august 2017. Participarea este gratuită, nu se percepe nicio taxă de înscriere, artiştii fiind însă încurajaţi să doneze lucrări pentru îmbogăţirea patrimoniului Muzeului de Artă din Iaşi.

Termenul limită de recepționare a lucrărilor este 15 septembrie 2017. Selecţia lucrărilor şi stabilirea premiilor va fi realizată în data de 18 septembrie 2017.
Vernisajul și premierea vor avea loc în data de 26 septembrie 2017, ora 18.00, la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă.

Cu aceeași ocazie, va fi lansat și catalogul Bienalei, care va fi acordat în mod gratuit tuturor participanților.

Detalii privind regulamentul acestui concurs, formularul online de înscriere, actul de donație pot fi consultate pe www.palatulculturii.ro. Pentru mai multe informații puteți să contactați organizatorii la adresa bienala.gravura.iasi@gmail.com .

BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE GRAVURĂ CONTEMPORANĂ EDIȚIA ediția I, Iași 2015

Organizator: Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi – Muzeul de Artă

Parteneri: Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași și Muzeul Naţional de Artă al Moldovei din Chişinău – Rep. Moldova

Proiectul îşi propune să promoveze şi să sprijine creaţia contemporană în domeniul gravurii printre artiştii profesionişti consacraţi şi printre studenţii din anii terminali, masteranzi, absolvenţii universităţilor de profil din ţară şi străinătate.

The first N-E International Contemporary Engraving Biennale, Iasi, 2015

Organized by “Moldova” National Museum Complex of Iasi – The Art Museum, “George Enescu” University of Arts of Iasi and the National Art Museum of Moldova of Chsinău, the Republic of Moldova.

The contest is open to acknowledged artists, graduate and postgraduate students of higher education institutions, from Romania and abroad.

SISTEM INOVATIV DE MEDIERE ARTISTICĂ INTERACTIVĂ DESTINAT VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI DE ARTĂ AL MUZEELOR DIN ROMÂNIA (SIMAP)

Proiectul „Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România” (SIMAP) reprezintă un demers de cercetare colaborativă aplicativă care propune o nouă abordare privind patrimonializarea.

Proiect finanțat de UEFISCDI prin programul Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa. (PN- II- PT- PCCA-2013-4-2158)
Contract nr. 330 din 01. 07. 2014

SIMAP realizează un consorțiu de cercetare prin colaborarea între diferite entități de cercetare-dezvoltare și inovare (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – CMNM) și agenți economici (Romsoft SRL), integrând cercetări din domeniul fizicii, chimiei, istoriei artei, pedagogiei educației, marketingului cultural și tehnologiei informației care nu pot fi realizate de o singură instituție de cercetare.

www.arteiasi.ro/simap

GRANT CNCSIS tip PN-II-PD nr. 104/13.08.2010 – Reprezentare şi acţiune. Consecinţe estetice ale aplicării teoriei actelor de limbaj in analiza artei conceptuale

www.arteiasi.ro/ita – Cercetare

Proiectul propune o schimbare de perspectiva si metodologie in analiza artei conceptuale, inteleasa atat ca ca fenomen istoric cat si ca atitudine artistica in sens general. Sub raport filosofic, proiectul vizeaza definirea esentei art-istorice a artei conceptuale prin intermediul calitatilor sale para-estetice si prin functia sa pregnant comunicationala. De asemenea, se urmareste o examinare ontologica a artei conceptuale, prin incadrarea sa intr-o filosofie a actiunii. Propunandu-si sa contureze un cadru filosofic explicativ pentru utilizarea actelor de limbaj in cadrul artei conceptuale, cercetarea de fata initiaza o investigatie a conditiilor socio-culturale de producere si receptare a artei conceptuale ca act de limbaj, a contextului institutional in care acestea au loc (lumea artei) si a consecintelor lor estetice.

The project proposes a shift in the perspectives and methodology of analyzing conceptual art, as a narrowly understood historical phenomenon and as an artistic attitude in a broader sense. Philosophically, the project intends to define the art-historical essence of conceptual art by means of its para-aesthetic features and its communicational function. It also adresses it ontologically by interpreting it in the framework of a philosophy of action. Aiming at providing an explanatory philosophical framework for the use of speech-acts in conceptual art, the present reseach initiates an investigation into the conditions of production and reception of conceptual art as speech-act, of their specific institutional context (the artworld) and of their aesthetic consequences.

Project director: Ph. D. Lecturer Cristian Nae

Proiectul urmareste dezvoltarea cunoasterii prin cercetare pentru rezolvarea unor probleme complexe, de frontiera, cu o abordare interdisciplinara in domeniul ecodesignului. Avand in vedere faptul ca designul de produs este un factor hotarator si educativ pentru industria producatoare de bunuri de larg consum, in conditiile in care exista preocupari reale in lume legate de utilizarea materialelor ecologice, proiectul propune crearea unei baze de date necesare in proiectarea unor noi tipuri de bunuri de larg consum, din materiale ecologice, cu tehnologii al caror impact asupra mediului este mai putin daunator. Proiectul incurajeaza formarea cercetatorilor din domeniul designului care sa tina cont de importanta ecodesignului, sporind calitatea stiintifica a cercetarilor din acest domeniu. Teoretic designul se regaseste in toate activitatile, motiv pentru care proiectul va avea ca obiective studierea ecodesignului, materialelor, tehnologiilor, regulile de proiectare ale produselor ecologice, viata produselor, circuitul acestora in natura.

The project is intented to develop knoledge trough research, for solving complex edge problems, with an interdisciplinary, in the domain of ecodesign. Considering that retail design is a decisive and educative factor, for the retail industry, in the conditions in which there is a real concern worldwide on using the eco-frindly materials. The project is supposed to create a database needed to design new type of retail products, made out of eco-friendly materials, using technology that doesn’t harm the environment. The project is intended to encourage the formation of design research that would consider the importance of ecodesign, rasing the scientific quality of the research in this domain. The design theoretically is present in all activities, that is why the project will studies ecodesign, materials, technologies, ecological products design rules, products life, and their cicle in natural invorment.

Echipa de cercetatori antrenati in proiect: Conf. dr. ing. Pralea Jeni – Director proiect, Conf. univ. dr. Sficlea Magda Ligia, Lector univ. dr. Pop Monica, Asistent univ. Buraga Silviu, Prep. univ. Soltuz Elena.

CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ ŞI MONITORIZAREA UNOR MONUMENTE ÎN CURS DE RESTAURARE Program CEEX, Durata: 2005-2008

Institutia conducatoare INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000 Bucuresti, director din partea Universităţii de Arte Iaşi, lector univ. dr. Octaviana Marincaş

RETEA FORMATIV-COLABORATIVA PENTRU CONCEPTIA ASISTATA BAZATA PE MANAGEMENTUL DURATEI DE VIATA A PRODUSELOR

Centrul Naţional de Management Programe – CNMP, Programul 4: Parteneriate în Domeniile Prioritare, Direcţia de cercetare 4, Tipul proiectului PC

Parteneri: Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iaşi, SC RETROM SA Paşcani, ADA Computers Bucureşti, Universitatea Ştefan Cel Mare Suceava, Universitate de Arte George Enescu Iaşi (director conf. dr. ing. Pralea Jeni)

Grant CNCSIS RU-PNII-PD nr. 21 data 29.07.2010 Raporturi semantice si instrumental didactice intre componenta universitara a pregatirii initiale a cadrelor didactice si stagiatura in invatamantul secundar inferior Lect .univ. dr . Mitescu Lupu Mihaela