Studiile de Masterat au drept obiectiv specializarea într-o direcţie de studiu din domeniul artelor vizuale, obţinerea unor competențe complementare studiilor de licenţă, parte din cunoştinţele transmise având un caracter interdisciplinar, specializarea absolventului într-o direcţie teoretică sau practică, antrenarea în activitativităţi de cercetare artistică sau ştiinţifică, asigurarea bazei de studiu pentru activitatea de cercetare artistică individuală (doctorat).

 • Pictură
 • Sculptură – practici contemporane
 • Grafică, Ilustrație, Animație
 • Fotografie și Artă video
 • Artă murală și Ceramică în spațiul public
 • Studii de Modă
 • Design
 • Conservarea și Restaurarea operei de artă cu direcţiile de studiu:
  Restaurare pictură murală, Restaurare pictură tempera
 • Teorii și practici în artele vizuale

Studiile de master s-au diversificat începând cu anul universitar 2008-2009 ca mastere de formare profesională, forma de învâţământ: cursuri de zi, durata de 2 ani, 120 de credite.

Planurile de învăţământ pentru studiile universitare de master conţin discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de master şi module de pregătire complementară, necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului pe piaţa muncii.

Disertaţia – lucrare teoretică întocmită la finalizarea studiilor de masterat, de minim 40 pagini, elaborată pe o temă aleasă de candidat având, eventual, ca suport imagistic creaţii originale ale candidatului sau reproduceri ale unor opere semnificative din istoria artei.