Necesitatea existenței unui festival-concurs național folcloric preponderent studențesc care să promoveze cu adevărat o muzică veridică, apropiată de filonul autentic național este stringentă. Majoritatea festivalurilor de acest gen promovează o muzică de factură comercială, compoziții pseudo-folclorice care nu au tangențe cu realitatea de pe teren din satul românesc.

În zilele noastre, principala sursă informativă a tinerilor este reprezentată de site-uri media precum „youtube” și nu de către culegeri sau antologii folclorice, publicate de către cercetători. Un astfel de festival nu există în mediul universitar, unde ar putea fi combătute aceste aspecte și privite cu obiectivitate și știință de carte.

Scopul Festivalului-Concurs Național de Folclor Teodor T. Burada îl reprezintă promovarea de către viitorii cercetători sau interpreți a unor genuri și specii folclorice verosimile, intrate în desuetudine.

Proiectul care stă la baza festivalului-concurs are următoarele obiective:

Obiectivul 1: promovarea unor genuri și specii folclorice veridice intrate în desuetudine de către viitorii cercetători sau interpreți

Obiectivul 2: existența unui festival-concurs, apropiat de filonul autentic, la nivel universitar ce ar promova o muzică cu adevărat folclorică sub aspect interpretativ, pedagogic dar și științific.

Obiectivul 3: festivalul-concurs ar putea reprezenta un ghid de abordare a problematicii folclorului românesc în contemporaneitate pentru viitorii interpreți-cercetători.

O privire cu obiectivitate a ethos-ului național reprezintă cunoaștere de sine, iar Festivalul-Concurs Național de Folclor Teodor T. Burada ar fi un exemplu de urmat și pentru alte proiecte de acest gen și ar combate o parte din diletantismul și mercantilismul popular ce au împânzit progresiv arealul folcloric.

Regulamentul Concursului | Fișa de înscriere