Programul de studii Sculptură are ca scop inițierea și dezvoltarea cunoștințelor privind formele volumetrice, ințelegerea tehnicilor și tehnologiilor pentru sculptură (modelaj, turnătorie, modelarea metalelor, tehnici ceramice, tehnici alternative conexe domeniului) prin cursuri teoretice și exemplificări practice interactive, vizand formarea unei gandiri contemporane asupra sculpturii și artei.

Mediul de lucru este dinamic, studenții putand lucra atat la proiecte personale sau in echipă alternative sau experimentale, cât și la cele didactice, accentul fiind pus pe crearea contextului profesional favorabil dezvoltări carierei individuale.