Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iaşi organizează Conferinţa internaţională Provocări contemporane în educația artistică.
Obiectivul nostru declarat este de a stimula producerea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul educaţiei artistice şi a dezvoltării comunităţii de practică şi cercetare educaţională în domeniul artistic, pe direcţiile:

  • Tehnologii informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice
  • Pedagogia artei în abordări comparative
  • Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice
  • Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice
  • Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară

Activităţi incluse

Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor:

  • Muzică
  • Teatru
  • Coregrafie
  • Arte plastice
  • Educație