În perioada 3 aprilie până în 15 decembrie 2023, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași desfășoară un proiect amplu din fondurile de dezvoltare instituțională (CNFIS-FDI-2023-F-0112), denumit Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate, director proiect lector univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu, cu implicări instituționale naționale, atât din mediul universitar, cât și cel preuniversitar.

 

Activitățile desfășurate începând cu luna aprilie a.c. vizează mai multe linii practice și interactive: de prezentare a studiilor universitare artistice în rândurile elevilor, de interacțiune a cadrelor didactice universitare cu elevii prin vizite în școli și licee de profil, unul dintre obiective fiind și promovarea elevilor cu rezultate deosebite în domeniul artistic, în vederea atragerii către învățământul superior vocațional. În demersul nostru, ne-am propus creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior vocațional.

Inițiat cu scopul de a promova și de a facilita accesul elevilor din mediul rural, cât și din orașe cu acces limitat la cultură, proiectul se va desfășura pe mai multe secțiuni de aplicabilitate: actualizarea materialelor privind Concursurile de Admitere la studiile de licență din cadrul UNAGE, atât în format clasic, cât și în format Braille, pentru persoanele cu deficiențe de vedere, facilitând astfel procedura de înscrierii la concursul de admitere la studiile de licență, realizarea mobilităților profesorilor în zonele vizate, facilitarea unor ateliere de creație, cursuri de măiestrie, sesiuni de pregătire, recitaluri ale studenților, dialoguri interactive între elevi și studenți sau profesori ai universității.

Un alt obiectiv important este susținerea elevilor cu rezultate deosebite din zona Moldovei (județele Iași, Suceava, Neamț, Botoșani, Bacău, Vaslui, Galați, Brăila și Vrancea), prin realizarea unor recitaluri / expoziții, în cadrul sălilor de spectacol / galeriilor de artă din Iași.

Ne dorim să oferim oportunitatea elevilor de a „simți” lumea artelor în profunzimea ei, de a interacționa direct cu artiști, muzicieni, actori, în zona lor de confort, de a trăi emoția și puterea artei, în săli de concert sau galerii de artă, de a imagina o poveste ce merită trăită.

Organizatori:

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași