Miercuri, 14 decembrie 2022, ora 14:00, la Galeria Universitas (Casa Balș) a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, va avea loc dechiderea expoziției cu caracter documentar intitulată „Ecouri europene în istoria educației artistice ieșene”, proiect conceput cu sprijinul Rectoratului și a Institutului de cercetare multidisciplinară în artă (ICMA) din UNAGE.

Inițiativa dorește să atribuie spațiului primului etaj din clădirea istorică ce găzduiește, de asemenea, Rectoratul UNAGE din Iași (str. Cuza Vodă nr.29), o dimensiune informativă și de reprezentativitate instituțională, oferind publicului ocazional sau recurent o privire de ansamblu asupra istoriei, tradiției și culturii Universității de Arte ieșene. Aceasta este valorificată într-o expoziție permanentă cu caracter documentar, o pledoarie pentru cei peste 160 de ani de tradiție asociată învățământului artistic universitar din Iași. Proiectul multimedial prezintă o selecție a personalităților și momentelor istorice relevante pentru istoria UNAGE, expuse cronologic, aferente domeniilor muzicii, teatrului și artelor vizuale, selecție ce pune într-o relație sincronică istoria invățământului ieșean cu valorile artistice europene.

Expoziția cu caracter documentar este realizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0052 al UNAGE Iași, intitulat „aLab – Laborator de practică și cercetare artistică al UNAGE Iași”. Proiectul a vizat înființarea unui muzeu al universității, ca entitate ce va gestiona arhiva documentară multimedia a instituției, prin intermediul laboratoarelor de cercetare și practică artistică susținute de Institutul de cercetare multidisciplinară în artă (ICMA) al UNAGE Iași. Echipa de implementare a proiectului a fost realizată din cercetători, doctoranzi, cadre didactice și personal didactic auxiliar.

Mai multe informații pot fi consultate pe website-ul proiectului https://muzeu.arteiasi.ro.

miercuri, 14 decembrie 2022, ora 14:00

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași
Galeria Universitas, Casa Balș (Str. Cuza Vodă nr. 29)

Curator: Cristian Nae