Concepe materiale sustenabile inovative pentru mobilierul Nord Arin.

Premise: Nord Arin oferă suport tinerilor studenți și îi încurajează să găsească materiale inovative și sustenabile, care pot fi integrate în mobilierul din lemn, premium, al companiei, în special ca top de masă.

Obiectivele concursului: identificarea și prezentarea unor materiale inovative, sustenabile și de calitate superioară care pot fi utilizate ca top de masă, sau integrate în mobilierul din lemn Nord Arin, destinat utilizării în zonele de living și dining.

Perioada depunere proiecte: 01 Martie 2023 – 30 aprilie 2023
Proiectele vor fi depuse prin e-mail la adresa: marketing@nordarin.com. În e-mail trebuie să fie menționate numele studentului, secția facultății din care face parte, precum și datele de contact.

Procesul de jurizare: proiectele vor fi evaluate în funcție de creativitate, inovație, estetică, funcționalitate și respectarea cerințelor de calitate și siguranță. Juriul, format din experți în producția de mobilier, reprezentanți ai brandului Nord Arin vor selecta câștigătorul, va acorda fiecărui proiect o notă de la 1 la 10, ținând cont de criteriile din tema concursului. Nota finală a fiecărui proiect va fi media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al juriului. Clasamentul și câștigătorii vor fi stabiliți în funcție de notele finale ale proiectelor, care vor fi consemnate în procesul-verbal semnat de toți membrii juriului.

Descarcă și parcurge cu atenție condițiile de participare la concursul pentru piesă de mobilier. Succes!