Miercuri, 17 mai 2023, ora 19, în Aula Magna „Carmen Sylva” (Bd. Carol I nr. 11A) a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, va avea loc un concert de muzică laică orientală susținut de Ansamblul vocal-instrumental „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, dirijor conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă. Concertul reprezintă prima activitate desfășurată în cadrul Proiectului cultural-educativ inițiat de Ansamblul „Floralia”, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu ocazia aniversării pe plan național a „Anului cultural Dimitrie Cantemir” și este dedicat studenților și personalului didactic și nedidactic de la TU Iași.

Repertoriul concertului constă din melodii de curte turcești compuse de prințul Dimitrie Cantemir (1673-1723) și cântece de lume de tradiție fanariotă, culese și notate de Anton Pann (1796-1854). Instrumentelor folosite pentru melodiile compuse de Cantemir – kanon, liră, vioară, fluier, bendir, darbuka – care sugerează sonoritățile specifice Istanbulului (Constantinopolul vechilor bizantini sau ”Η μεγάλη πόλη / „Marele οraș”) li se va adăuga, în interpretarea cântecelor de lume ale Bucureștilor de început de secol XIX, ansamblul vocal monodic alcătuit din voci feminine și masculine.