Doctorand:
Zamfira Irina DĂNILĂ

Titlul lucrării de doctorat:
VALORIFICAREA SURSEI BIZANTINE SI PSALTICE ÎN CREATIA COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA

Data şi locul susţinerii şi membrii comisiei:
18 martie 2011, Univ. de Arte “George Enescu” Iaşi, Sala Symposyon, ora 11,00

Mebrii comisiei: prof. univ. dr. Gheorghe DUŢICĂ (preşedinte), prof. univ. dr. Mihail COZMEI (conducător ştiinţific), conf. univ. dr. Elena CHIRCEV (referent oficial), prof. univ. dr. Vasile VASILE (referent oficial), prof. univ. dr. Laura VASILIU (referent oficial)

Doctorand:
George DUMITRU

Titlul lucrării de doctorat:
CÂNTECUL LITURGIC ORTODOX ÎN CREATIA CORALĂ A COMPOZITORILOR ROMÂNI

Data şi locul susţinerii şi membrii comisiei:
18 martie 2011, Univ. de Arte “George Enescu” Iaşi, Sala Symposyon, ora 9,00

mebrii comisiei: prof. univ. dr. Laura VASILIU (preşedinte), prof. univ. dr. Mihail COZMEI (conducător ştiinţific), conf. univ. dr. Elena CHIRCEV (referent oficial), prof. univ. dr. Vasile VASILE (referent oficial), prof. univ. dr. Nicolae GÂSCĂ (referent oficial)

Doctorand:
Doru AFTANASIU

Titlul lucrării de doctorat:
COMPUNEREA SCENICĂ A PERSONAJULUI, CU APLICARE ÎN TEATRUL SHAKESPERIAN

Data şi locul susţinerii şi membrii comisiei:
18 martie 2011, Univ. de Arte “George Enescu” Iaşi, Sala Studio teatru, ora 10,00

Mebrii comisiei: prof. univ. dr. Sorina BĂLĂNESCU (preşedinte), prof. univ. dr. Bogdan ULMU(conducător ştiinţific), conf. univ. dr. Carmen STANCIU (referent oficial), conf. univ. dr. Sorin CRIŞAN (referent oficial), conf. univ. dr. Anca Maria RUSU (referent oficial)