Având în vedere raportarea financiară trimestrială,

în ziua de 28.06.2024

NU SE VOR EFECTUA OPERAȚIUNI ÎN NUMERAR LA CASIERIA UNAGE DIN IAȘI, STR. CUZA-VODĂ, NR. 29

        De asemenea, în perioada 26.06.2024-28.06.2024 nu se efectuează încasări prin POS.

 PROGRAMUL NORMAL AL CASIERIEI SE VA RELUA ÎN DATA DE 01.07.2024.

În această zi, puteți efectua plăți pentru taxe de școlarizare, reexaminare și alte taxe (cu excepția taxelor de cămin*) exclusiv prin virament în contul Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași, completând următoarele date:

BENEFICIAR : Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași

Cont IBAN      : RO44TREZ40620F330500XXXX

Cod fiscal        : 4540925

Explicații         : Denumire taxa, Facultate, Nume Prenume Student

     *Taxele de cămin se achită în contul: RO68TREZ40620F331400XXXX, respectând restul informațiilor de mai sus.

                  MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!