În ultimii ani, mai intens decât oricând, ni s-a revelat în planul cercetării artistice importanța deschiderii culturale către Celălalt, către alte geografii spirituale și culturale. Mobilitatea ideilor, mai mult ca în trecut, s-a cerut dublată de o mobilitate a întâlnirii, a privirii care întâlnește privirea Celuilalt. În viața de zi cu zi, ne definim adeseori prin intermediul Celuilalt. Tot așa, cultura unei națiuni și, în particular, cercetarea artistică dintr-un anumit domeniu, au nevoie de oglindirea în modelul Celuilalt, pentru a înțelege, într-un mod profund, asemănările și diferențele, apropierile și distanțele. Doar în felul acesta putem înțelege, într-un mod rezonabil, cine și cum suntem, ce și cum cercetăm sau ar trebui să cercetăm.
Cerințele oficiale de internaționalizare a Școlilor Doctorale din România și, implicit, a cercetării de tip doctoral, pot fi interpretate ca ambiții sau obligații specifice „culturilor tinere” (soluția elegantă a lui Lucian Blaga de a suplini terminologic mai inadecvata formulă a „culturilor minore”). Dincolo de această lectură precaută a termenului „internaționalizare”, mult mai fertilă este asumarea acestui proces sub semnul intersecției, al întâlnirii, al deschiderii spre ceea ce îți este, cel puțin aparent, diferit.
Cât de deschise ne sunt limbajele în cercetarea artistică din Universitățile de Arte, fie că vorbim despre limbajul muzicii, al teatrului sau al artelor vizuale? Cât de dispuși suntem în a ne cunoaște și a ne recunoaște vecinătățile culturale? Cum integrăm în propriile noastre cercetări și în atitudinile personale în raport cu arta experiența întâlnirii cu Celălalt? Câtă solitudine și câtă pluralitate există în interiorul cercetării artistice contemporane? Ce particularități aduc în cercetarea artistică tendințe și concepte precum „globalizare”, „internaționalizare”, „trans-naționalizare”, „regionalizare” ș.a.m.d.? Cât „sentiment național” și cât sentiment de apartenență la un model european sau la un model universal există, deliberat sau involuntar, în deciziile noastre de a cerceta anumite teme în detrimentul altora, în a opta pentru anumite metodologii și pentru anumite structurări ale procesului propriu-zis de cercetare?

Conferința internațională Intersecții în cercetarea artistică: modelul Celuilalt și cultura mobilității, organizată de Școlile Doctorale din cadrul IOSUD-UNAGE Iași în perioada 3-5 noiembrie 2022, își propune să furnizeze un cadru de reflecție asupra unor întrebări precum cele de mai sus. Ne dorim să punem față în față diferite experiențe internaționale/ trans-naționale ale cercetătorilor din domeniul artistic (profesori, doctoranzi), să cunoaștem practici și modele de cercetare artistică din alte spații culturale decât cel autohton, să comunicăm și să sperăm în proiecte comune de cercetare în acest teritoriu atât de ofertant al diversității cultural-artistice.

Conferința – organizată în sistem peer review – va avea loc la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași în perioada 3-5 noiembrie 2022 în format fizic și online și va cuprinde o sesiune în plen precum și trei secțiuni (Muzică, Arte vizuale, Teatru și artele spectacolului). Sunt invitați să participe studenți doctoranzi în Arte, profesori conducători de doctorate, profesioniști din domeniul artistic din România și din străinătate. Lucrările pot fi prezentate în limbile engleză sau română. Lucrările conferinței, verificate prin sistemul peer review, vor fi publicate în volum bilingv (română și engleză) și indexate BDI.

Participanții sunt invitați să respecte următorul calendar:

  • 4 octombrie 2022 – termen limită de predare a rezumatului (300 cuvinte) și a unei scurte biografii (300 cuvinte) în limbile engleză sau română;
  • 18 octombrie 2022 – comunicarea rezultatului evaluării rezumatelor.

Cu excepția vorbitorilor principali (keynote speakers), autorii lucrărilor trebuie să se încadreze în 20 minute, urmate de 10 minute de discuții/întrebări.

Adresele de email pentru corespondență sunt:

informații generale: conferinta@unage.ro
secțiunea Muzică: conferinta.muzica@unage.ro
secțiunea Teatru și artele spectacolului: conferinta.teatru@unage.ro
secțiunea Arte vizuale: conferinta.artevizuale@unage.ro

  • 7 noiembrie 2022 – termen limită de predare a textului integral în limba română pentru publicare
  • 17 noiembrie 2022 – comunicarea rezultatului obținut la peer review

Conferința este organizată în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0142 „DOCTART.INT: platformă pentru colaborări internaționale ale școlilor doctorale din UNAGE Iași”.

Consiliul științific:

  • Prof.univ.dr. Carmen Chelaru (UNAGE Iași)
  • Prof.univ.dr. Laura Vasiliu (UNAGE Iași)
  • Prof.univ.dr. Codrina Ioniță (UNAGE Iași)
  • Conf.univ.dr. Cristian Nae (UNAGE Iași)
  • Prof.univ.dr. Anca Ciobotaru (UNAGE Iași)
  • Lect.univ.dr. Călin Ciobotari (UNAGE Iași)

Director CSUD – UNAGE Iași
Prof.univ.dr. Matei Bejenaru

doctart.ro – Platformă informativă pentru studenții doctoranzi și profesorii îndrumători din școlile doctorale din UNAGE Iași precum și din celelalte școli doctorale din domenii similare din România