ACTIVITĂȚI

Noiembrie 2019

8-9 Noiembrie, 2019

Cristian Nae și Katalin Cseh-Varga au organizat conferința internațională Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War, găzduită de Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași, 8-9 Noiembrie, 2019. Detalii despre participanți, programul conferinței și rezumatele prezentărilor pot fi consultate accesând butonul de pe pagina proiectului dedicat acestui eveniment.

Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War

Selecție de imagini din cadrul conferinței.


23-26 Noiembrie 2019

Cristian Nae, Katalin Cseh-Varga și Diana Mărgărit au organizat secțiunea intitulată Exhibitions as Sites of Artistic Contact during the Cold War în cadrul congresului anual al ASEEES (The Association for Slavic, East-European and Eurasian Studies), San Francisco, 23-26 Noiembrie 2019

ASEEES 2019 program  (programul conferinței, PDF)

Cristian Nae, Katalin Cseh-Varga și Diana Mărgărit, San Francisco, 23-26 Noiembrie 2019

Iunie 2019

27-29 Iunie 2019

Caterina Preda a prezentat comunicarea intitulată Transregional links during the Cold War: The case of the Museum of Solidarity (Salvador Allende) in cadrul conferintei internationale The Radical Sixties: Aesthetics, Politics and Histories of Solidarity, University of Brighton, UK, 27-29 Iunie 2019

Radical-Sixties-Programme (programul conferinței, PDF)


Aprilie 2019

4-6 Aprilie, 2019

Cristian Nae a prezentat comunicarea intitulată ”Working Men of All Countries, Unite! Mail art Networks across Eastern Europe during Late Socialism” în secțiunea Visual Solidarities: Crossing borders in aesthetic practices din cadrul conferinței anuale a AAH (the UK Association for Art History), University of Brighton, UK, 4-6 Aprilie, 2019

Conferința AAH – Aprilie 2019  (programul conferinței, PDF)


Decembrie 2018

9 Decembrie 2018

Katalin Cseh Varga participă la cel de-al 50-lea congres annual al ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) organizat la Boston, unde prezintă comunicarea cu titlul ”Genealogies of Alternative Culture” în cadrul panelului cu tema New Explorations of Art and Politics Under Socialism.


Octombrie 2018

26-27 Octombrie 2018

Cristian Nae și Caterina Preda au participat la Conferința Internațională a Forumului de Studii asupra Artei Est-Central Europene cu tema Theorizing the Geography of East-Central European Art, organizată de Institutul de Cercetare asupra Artei Est-Central Europene ”Piotr Piotrowski” din cadrul Universității Adam Mickiewicz din Poznan.

Cei doi cercetători au prezentat comunicările ”East of the West and West of the East. On the Concept of Scale in Critical Historiography of Art” și respectiv ”The Geography of East-Central European Art and Transregional Links during the Cold War. The Case of Museum of Solidaridad (Salvador Allende) and its Collaborative Model with the Socialist Countries in East Central Europe”.

Caterina Preda la Conferința Internațională a Forumului de Studii asupra Artei Est-Central Europene, Poznan
Caterina Preda la Conferința Internațională a Forumului de Studii asupra Artei Est-Central Europene, Poznan
Cristian Nae la Conferința Internațională a Forumului de Studii asupra Artei Est-Central Europene, Poznan
Cristian Nae la Conferința Internațională a Forumului de Studii asupra Artei Est-Central Europene, Poznan

11 – 13 octombrie

Cristian Nae a participat la conferința Routes and Contact Zones: Artistic Mobility and Exchange in Central and North Eastern Europe, organizată de The German and Polish Art Historians and Conservators, Art History Institute, Ludwig-Maximilian-University Münich – Böckler-Mare-Balticum-Foundation.

[ programul conferintei – pdf ]


Septembrie 2018

21 – 22 Septembrie 2018

În cadrul celei de a 7-a ediții a Conferinței Naționale de Estetică și Teoria Artei desfășurată între 21-22 Septembrie 2018 în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, echipa de proiect a realizat un atelier de lucru public cu titlul ”Rețele alternative, colaborări, influențe: expozițiile de artă ca agenți ai schimbului cultural în perioada 1960-1989”.

La atelier au participat: Conf. univ. dr. habil. Cristian Nae, Dr. Magda Radu, Dr. Daria Ghiu, Drd. Mădălina Brașoveanu, Lector dr. Katalin Cseh-Varga

În cadrul acestui atelier au fost prezentate principalele provocări metodologice și direcții de cercetare din cadrul proiectului.

Conferinței Naționale de Estetică și Teoria Artei desfășurată între 21-22 Septembrie 2018 în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj,

5 – 7 Septembrie

Cristian Nae organizat un panel cu tema „Whose Pop? Photographic Appropriations in Eastern and Central European Art after the Thaw” in cadrul celei de a 6-a conferinte internaționale a European Network for Avant-Garde and Modernism Studies ce a avut loc între 5th și 7 Septembrie la Universitatea din Münster.

[ programul conferintei – PDF ]