Despre CEAR

Centrul de Cercetare Estetică și Creație Artistică a fost înființat în anul 1996 de profesorul D. N. Zaharia ca entitate de cercetare asociată Facultății de Arte Plastice și Design din Iași. Inițial, centrul a urmărit extinderea investigațiilor actuale de estetică teoretică aplicată artelor vizuale și explorarea dimensiunii artistice a cercetării vieții contemporane. În prezent, structura centrului, coordonat de profesori din cadrul specializării Istoria și Teoria Artei, păstrează cele două direcții majore de cercetare, extinzându-le însă către alte zone de interes.

Direcția teoretică se focalizează asupra studiilor expoziționale precum și asupra analizei comparate a imaginii și culturii vizuale și a utilizării teoriei critice în teoretizarea și scrierea istoriei artei contemporane. În cadrul acestei direcții de cercetare, CEAR organizează conferințe, dezbateri, mese rotunde, prezentări de carte și își propune să editeze o serie de publicații.

Cercetările practice de tip experimental investighează procesul creator din perspectiva analizei practicilor și designului expozițional, a condiției post-mediale a artei și a relației dintre epistemologia artelor vizuale și celelalte științe sociale și naturale, orientându-se cu precădere asupra jurnalismului estetic și experimental. Rezultatele acestor cercetări sunt prezentate sub forma unor proiecte curatoriale, publicistice și expoziționale.

ECHIPA CENTRULUI

Director:

Prof. univ. dr. Cristian Nae

Membri: 

Prof. univ. dr. Florin Grigoraș
Prof. univ. dr. Cătălin Gheorghe
Conf. univ. dr. Dan Acostioaei
Conf. univ. dr. Lavinia German
Conf. univ. dr. Oana Maria Nae
Conf. univ. dr. Mihai Vereștiuc
Conf. univ. dr. Lăcrămioara Stratulat
Asistent univ. dr. Cristina Moraru
Conf. dr. Cătălin Soreanu