Cercetare Teoretică

STUDII EXPOZIȚIONALE ȘI MUZEALE

2014 – 2016

SIMAP

Proiect finanțat de UEFISCDI prin programul Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa. (PN- II- PT- PCCA-2013-4-2158)

Proiectul „Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România” (SIMAP) reprezintă un demers de cercetare colaborativă aplicativă care propune o nouă abordare privind patrimonializarea.

SIMAP realizează un consorțiu de cercetare prin colaborarea între diferite entități de cercetare-dezvoltare și inovare (Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – CMNM) și agenți economici (Romsoft SRL), integrând cercetări din domeniul fizicii, chimiei, istoriei artei, pedagogiei educației, marketingului cultural și tehnologiei informației care nu pot fi realizate de o singură instituție de cercetare. Centrul de Cercetare Estetică și Creație Artistică din cadrul Universității a fost coordonatorul acestui proiect, integrând în echipa coordonată de lector univ. dr. Lăcrămioara Stratulat și alți membri ai centrului.

Obiectivul principal al proiectului a constat în construirea unui sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România.

Obiective specifice propuse spre rezolvare au fost:

  • Livrarea unui set de noi informații despre compoziția fizico-chimică a fiecărei opere reprezentative din patrimoniul CMNM în vederea constituirii unei baze de date, parte componentă a sistemului informatizat de mediere și educare artistică;
  • Actualizarea informațiilor existente despre eșantionul de opere cercetate și construirea unei noi perspective de mediere creativă a operelor de artă
  • Dezvoltarea unui sistem informatizat de mediere și educare artistică, adaptate noilor forme de consum cultural
  • Optimizarea sistemului informatizat de mediere și educare artistică, conform comportamentului consumatorilor de artă din România
  • Promovarea și diseminarea rezultatelor cercetării.
„Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România” (SIMAP)
„Sistem inovativ de mediere artistică interactivă destinat valorificării patrimoniului de artă al muzeelor din România” (SIMAP)

Mai multe detalii despre proiect se pot obține accesând adresa: http://arteiasi.ro/simap/index.html


2016

Conferința Practicile expoziționale în România în perioada 1968-1989

CEAR a fost partener în organizarea conferinței naționale Practicile expoziționale în România în perioada 1968-1989 în cadrul proiectului de cercetare tip Tinere Echipe cu tema: ”Pluralizarea sferei publice. Expozițiile de artă din România în perioada 1968-1989”, finanțat de CNCS-UEFISCDI și găzduit de Colegiul Noua Europă din București.


CARTOGRAFII CRITICE

CONTEMPORANEITĂȚI MULTIPLE

Programul de cercetare asupra multiplelor contemporaneități este un proiect pe termen lung aflat la intersecția dintre istoria artei, teoria critică și geografia culturală. Programul analizează coexistența și suprapunerea discursurilor, practicilor și politicilor culturale și materiale în diverse regiuni geografice, precum și conexiunile, interacțiunea, schimburile și interferențele dintre acestea la nivelul practicii artistice și a culturii vizuale.

2010 – 2012

Politici ale identității în arta din Estul Europei după 1989

Proiectul de cercetare și predare câștigat de conf. univ. dr. Cristian Nae a fost finanțat de fundația ERSTE prin intermediul programului PATTERNS LECTURES_Researching and Understanding Recent Cultural History.

În cadrul proiectului au susținut prelegeri următorii profesori invitați: Edit Andras (cercetător senior, Institutul de Istoria Artei al Academiei Ungare de Științe, Budapesta), Marius Babias (director, Neue Berliner Kusntverein), Zdenka Badovinac (director, Muzeul de Artă Modernă din Ljubljana), Zoran Eric (curator, Muzeul de Artă Contemporană din Belgrad), Marina Grznic (profesor, Universitatea de Arte Plastice din Viena), Katalin Timar (curator, Muzeul de Artă Contemporană Ludwig din Budpaesta) și Raluca Voinea (director, Tranzit.ro/București).

PATTERNS LECTURES_Researching and Understanding Recent Cultural History. - Babias
Marius Babias (director, Neue Berliner Kusntverein)
PATTERNS LECTURES_Researching and Understanding Recent Cultural History - Grzinic
Marina Grznic (profesor, Universitatea de Arte Plastice din Viena)
PATTERNS LECTURES_Researching and Understanding Recent Cultural History - Andras
Edit Andras (cercetător senior, Institutul de Istoria Artei al Academiei Ungare de Științe, Budapesta)
PATTERNS LECTURES_Researching and Understanding Recent Cultural History - Badovinac
Zdenka Badovinac (director, Muzeul de Artă Modernă din Ljubljana)

Detalii despre proiect se pot găsi la următoarea adresă: http://patterns-lectures.erstestiftung.net


2014 – 2016

Între democrații 1989-2014: Reamintiri, relatări și re-imaginări ale trecutului în Estul și Centrul Europei și în Africa de Sud

Proiectul Între democrații: Între democrații 1989-2014: Reamintiri, relatări și re-imaginări ale trecutului în Estul și Centrul Europei și în Africa de Sud a fost rezultatul colaborării dintre Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași și Universitatea din Johannesburg, inițiată de Cristian Nae și Judy Peter, la care s-a adăugat Kunsthalle Bratislava. Miza centrală a acestui proiect a fost stabilirea unor puncte de contact pentru analiza comparată a politicilor memoriei și identității în arta contemporană din spațiul Europei Centrale și de Est, impregnată de discursul post-socialist și de analiza transformărilor sociale și economice petrecute în urma căderii Cortinei de Fier, respectiv arta vizuală produsă în tânăra națiune Africa de Sud, marcată de politicile rasiste ale apartheidului.

În cadrul proiectului a avut loc o conferință internațională organizată la Universitatea din Johannesburg (2015) și două proiecte expoziționale realizate la Galeria Aparte din Iași (2016) și la Constitution Hill din Johannesburg (2015).

De asemenea, membrii echipei de cercetare (Cristian Nae, Judy Peter, Richard Gregor și Karen von Veh) au beneficiat de o scurtă rezidență de cercetare la The Clark Art Institute din Williamstown, SUA (Ianuarie 2016).

Între democrații 1989-2014: Reamintiri, relatări și re-imaginări ale trecutului în Estul și Centrul Europei și în Africa de Sud