Prima pagină

Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguț” s-a constituit în cadrul Universității de Arte „George Enescu”, Iaşi, având ca director pe doamna prof. univ. dr. Tereza Sinigalia. Obiectivul principal este renașterea interesului pentru cercetarea științifică a perioadei medievale și revalorizarea artei medievale dintr-o perspectivă actuală prin punerea în evidență a nevoii de cunoaștere și de explorare a trecutului pentru a ajunge la o bună înțelegere a actualității, la o bună poziționare în contemporaneitate și la păstrarea valorilor istorice.

Echipa Centrului își propune să dezvolte cercetări în domeniul artei și culturii medievale, atât în spațiul european, cât și în cel românesc. Lucrările Centrului se orientează în principal spre studiul apariției și dezvoltării artei medievale pe teritoriul României ca fenomen original de sinteză între elementele artei bizantine, romanice, gotice și chiar islamice, adăugate fondului artistic autohton. Tendința de amestec al elementelor autohtone cu cele provenind din marile centre de iradiere artistică nu este un fenomen singular. Îl regăsim în contextul mai larg al teritoriilor învecinate ca Polonia, Bulgaria, Cehia, Ucraina sau spațiul ex-iugoslav, unde se pot observa caracteristici similare a artei medievale, cu puternice accente locale.

Activitățile Centrului privilegiază cercetările comparatiste și transdisciplinare, având în vedere colaborarea cu cercetători din alte domenii ale culturii medievale, pentru a putea oferi o imagine complexă și o sesizare corectă a fenomenului abordat. Din acest punct de vedere Centrul își propune colaborarea cu alte centre de cercetare din țară și străinătate. Se dorește favorizarea interdisciplinarității prin studiul diferitelor aspecte care au marcat viața intelectualului medieval. Studiile comparatiste vizează domenii ca filosofia, literatura, muzica, teatrul, arhitectura.