Semnul sacru


Colocviu organizat între 27-28 iunie 2013 de Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi și de Centrul de Cercetare a Artei Medievale “Vasile Drăguţ”


	Pentru gandirea tradițională, asa cum apare ea dezvăluită în scrierile lui Eliade, lumea înconjurătoare nu era alceva decât un ”camuflaj de semne”, o oglindă pentru un dincolo, pentru lumea nevăzută a spiritului, a sacrului. Nu doar artele sunt circumscrise religiei, ci chiar lucrurile sau acțiunile își dezvăluie originea divină. Simbolul (în sensul său originar de semn sacru) este marcă a relaționării cu absolutul. Centrul, cercul sau crucea nu sunt decât câteva dintre imaginile care devin punți între sacru și profan, semnul sacru fiind indispensabil limbajului artistic, întrucât simbolul este mijlocul prin care misterul se poate exprima si proteja in același timp (R. Otto).
	Ruptura se produce în secolul Luminilor care a avut un pronunțat discurs antireligios. Chateaubriand se plângea că Voltaire și ceilalți iluminiști au făcut din ateism o modă. De aici laicizarea culturii și a artei, religia devenind în cele din urmă tolerată.
	Școala sociologică franceză, începând cu Levy Bruhl, Claude Levi Strauss, Marcel Mauss, consideră că transcendența nu este o realitate obiectivă, ci o dimensiune a conștiinței sau a memoriei colective. Durkheim Explică sacrul ca fiind determinat de realitățile istorice, etnice și sociale, astfel încât modernii fac distincția între simbolul religios și cel artistic, lucru neîntâlnit în trecut. 
	Cum privim sacrul în lumea contemporană, ce mai înseamnă semnul sacrul acum? Trimite el la ceva real, la o realitate autentică esențială existenței umane, sau este doar o emanație a conștiinței colective, cum spunea Durkheim? Intr-o lume care își afirmă din ce în ce mai brutal eliberarea de orice reguli și norme, semnul sacru devine o imagine recurentă sau rămâne o necesitate ființială pe care lumea contemporană nu poate decât să o ”camufleze în profan”, dar de care nu se poate lepăda fără a renunța la condiția însăși de ființă uman?
Programul colocviului
Semnul sacru


Joi, 27 iunie 2013


9.00 – 9.10 Deschiderea colocviului: Decan Prof. univ. dr. Maria Urmă
Secţiunea I 
Moderator Prof. univ. dr. J-P. Deremble, Université Ch. de Gaulle, Lille 3

9.10 – 9.30 Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Modèle et image
9.30 – 9.50 Discuţii

9.50 – 10.10 Prof. univ. dr. Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu”, București, Titlu rezervat
10.10 – 10.30 Discuţii

10.30 – 10.50 Prof. univ. dr. Maria Urmă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Pentagram as a living cross 10.50– 11.10 Discuţii

11.10 – 11.25 Pauză de cafea

11.25 – 11.45 Conf. univ. dr. Carmen Solomonea, Titlu rezervat
11.45 – 12.05 Discuţii

12.05 – 12.25 Asist. univ.dr. Adrian Stoleriu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Crucea. Despre „arta răstignirii” și răstignirea în artă
12.25 – 12.45 Discuţii


12.45 – 14.30 Pauză de masă

Secţiunea a II-a
Moderator  Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi


14.30 – 14.50 Asist. univ. dr. Irina-Andreea Stoleriu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Portretul între sacru și profan
14.50 – 15.10 Discuţii

15.10 – 15.30 Drd. Stefan Mera, Reprezentarea Raiului si Iadului în scena Judecății de Apoi la bisericile de secol XVI din Nordul Moldovei
15.30 – 15.50 Discuţii

15.50 – 16.10 Pauză de cafea

16.10 – 16.30 Pr. dr. Emilian Adrian Gavrilian, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Simboluri sacre în pictura lui Dimitrie Gavrilean
16.30 – 16.50 Discuţii

16.50 – 17.10 Lect. univ. dr. Ioana-Iulia Olaru, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Motive și semne în mozaicurile antice și antic- târzii de pe teritoriul României 
17.10 – 17.30 Discuţii

Vineri, 28 iunie 2013Secțiunea a III-a 
Moderator: Prof. univ. dr. Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu”, București

9.00 – 9.20 Prof. univ. dr. J-P. Deremble, Université Ch. de Gaulle, Lille 3, Définition du signe dans son rapport au sacré 
9. 20– 9.40 Discuţii

9.40– 10.00 Prof. Teresa Eca, Rosangela Ap, 
10.00 – 10.20 Discuţii

10.20 – 10.40 Lect. univ. dr. Brandusa Grigoriu , Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Le rocher de la résurrection dans la littérature française du XIIe siècle
10.40 – 11.00 Discuţii

11. 00 – 11.15 Pauză de cafea

11.15	– 11.35 Lect. univ. dr. Puiu Ioniță, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Cheia cunoașterii la M. Eminescu
11.35 – 11.55 Discuţii

11.55 – 12.15 Asist. univ. dr. Oana Maria Nae, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Constructia luminii ca element sacru in scrierile Sf. Bonaventura
12.15 – 12.35 Discuţii

12. 35 – 14.30Pauză de masa
Secţiunea a IV-a
Moderator: Prof. univ. dr. Maria Urmă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi

14.30 – 14.50 Elena Hrecinic, "JE SUIS LA PORTE": une question d’architecture au Monastère Florești, Vaslui
14.50 – 15.10 Discuţii

15.10 – 15. 30 Prof. Roxana Zanea, Apocalyptic images in the romanic art
15.30 – 15.50 Discuţii

15.50 – 16.10 Drd. Catalin Soreanu, Sacrul in publicitatea contemporana
16.10 – 16.30 Discuţii

16.30 – 16.50 Conf. univ. dr. Codrina Laura Ioniţă, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi, Simboluri creștine în arta grupului Prolog
16. 50 – 17. 10 Discuţii

17.10 – 17.15 Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi,  film - Geometria secretă

17.15 Incheierea colocviului


Colocviu organizat de Universitatea de Arte “G. Enescu” Iaşi și de Centrul de Cercetare a Artei Medievale “Vasile Drăguţ”
Organizatori: Prof. dr. Tereza Sinigalia, prof. dr. Maria Urma, lect. dr. Brîndușa Grigoriu, lect. dr. Ioana Olaru, lect. dr. Andreea Stoleriu, lect. dr. Puiu Ioniță, asist. dr. Adrian Stoleriu, conf. dr. Codrina-Laura Ioniță.
  


Copyright © 2014 Alexandru Ionita